Inspektor ds. Obronnych i Rezerw

Pracownicy:

Inspektor ds. Obronnych i Rezerw:

mgr Ireneusz Senderowski

Zadania realizowane:

  • realizuje działalność planistyczną i organizacyjną w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej,
  • prowadzi działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obronnej i obrony cywilnej,
  • przygotowuje pracowników Szpitala do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
  • współpracuje z jednostkami nadrzędnymi w celu stworzenia warunków do koordynacji działań w okolicznościach noszących znamiona kryzysu,
  • gromadzi i przechowuje indywidualne środki ochrony oraz sprzętu dla formacji obrony cywilnej i pozostałych pracowników,
  • sprawuje nadzór i stwarza warunki do wczesnego ostrzegania i alarmowania w rejonie COZL,
  • współdziała w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 3

budynek 05

Numery telefonów:

Biuro 81 454 1787 2/P3