Pracownicy:

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej:

mgr Paweł Korona
mgr Andrzej Bedoński
Artur Patyra
Piotr Kowalczyk

Zadania realizowane:

  • sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej.
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ochrony zdrowia ,warunków ochrony radiologicznej w tym:
    • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy z aparatami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej,
    • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, szkolenie pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej.

Lokalizacja:

Zakład Radioterapii

Numery telefonów:

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej 81 454 1315
81 454 1316
C/P4