Koordynator ds. Gospodarki Lekami

Koordynator ds. Gospodarki Lekami:

lek. med. Bożenna Zasada

Zadania realizowane:

  • Współpraca z Dyrektorem w obszarze stosowanych leków w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
  • Koordynowanie zadań realizowanych z zastosowaniem substancji czynnych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, programy lekowe.
  • Współpraca z Kierownikiem Apteki w zakresie gospodarki lekami w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
  • Analiza danych dotyczących zużycia substancji czynnych wydanych z apteki i danych sprawozdawanych do Lubelskiego OW NFZ z realizacji umów, tj. rozliczeń świadczeń z zastosowaniem substancji czynnych, udzielonych w okresie sprawozdawczym.
  • Współpraca z Kierownikiem Działu Statystyki Medycznej w zakresie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapia, programy lekowe.
  • Uczestnictwo w Komitetach związanych z leczeniem systemowym i działaniami niepożądanymi.
  • Opiniowanie wprowadzania nowych leków do receptariusza szpitalnego. 
  • Koordynowanie szczepień pracowników przeciw grypie, przeciw SARS-CoV2 oraz innych szczepień ze wskazań epidemiologicznych czy zdrowotnych pracowników.

 

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 2

budynek 02

Numery telefonów:

Koordynator ds. Gospodarki Lekami 81 454 1793 2/P2