Kuchnia

Pracownicy:

Kierownik:

mgr Marta Jach

Zastępca Kierownika:

Agnieszka Suszek

Zadania realizowane:

  • zapewnia pacjentom przebywającym w oddziałach szpitalnych COZL posiłki,
  • planuje i opracowuje jadłospisy i potrawy wchodzące w skład poszczególnych rodzajów diet,
  • prowadzi dokumentację dotyczącą żywienia,
  • prowadzi gospodarkę magazynową produktów żywnościowych – realizuje zakupy i dostawy, kontroluje jakość surowców i produktów żywnościowych oraz warunki ich przechowywania.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 3, niski parter

budynek 03

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1777 3/NP
Biuro 81 454 1772 3/NP
Rozdzielnia 81 454 1773 3/NP