Lekarz Medycyny Pracy

Pracownicy:

Lekarz Medycyny Pracy:

lek. med. Ewa Stadnik

Zadania realizowane:

  • badanie pracowników Centrum Onkologii pod kątem ich indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika,
  • wykonywanie badań profilaktyczneych wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Godziny przyjęć pracowników:

  • wtorek: 7.00 - 15.00
  • środa: 14.00 - 16.00
  • piątek: 7.00 - 15.55

Lokalizacja:

Budynek nr 4, niski parter 

budynek 04

Numery telefonów:

Lekarz Medycyny Pracy 81 454 1741 4/NP