Pracownicy:

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością:

mgr Anna Borowiec

Zadania realizowane:

  • opracowuje opinie i wnioski w sprawach funkcjonowania systemu zarządzania jakością, jego zgodności z normami, spełniania zadeklarowanych celów oraz potrzeb doskonalenia,
  • nadzoruje i wdraża procesy dotyczące systemu jakości,
  • kwalifikuje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością i nadzoruje ich pracę w zakresie auditowania systemu,
  • składa okresowe sprawozdania Dyrektorowi COZL na temat funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

Lokalizacja:

nowy budynek nr C, piętro 4

Numery telefonów:

Pełnomocnik ds. SZJ 81 454 1795 C/P4