logo Vec

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. Jana z Dukli
poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ
SPECJALISTA W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

miejsce pracy: Izba Przyjęć COZL

Oczekujemy:

 • Posiadania specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych,;
 • Doświadczenia w pracy w Izbie Przyjęć lub Oddziale Chorób Wewnętrznych;
 • Znajomości obsługi komputera;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Zaangażowania w pracę lekarską w prężnie rozwijającej się, nowoczesnej i kompleksowej jednostce jaką jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli;
 • Chęci rozwoju zawodowego i aktualizacji dynamicznie zmieniającej się wiedzy medycznej.

Dajemy możliwość:

 • Rozwoju zawodowego prowadząc współpracę krajową i zagraniczną z najlepszymi ośrodkami onkologicznymi;
 • Współpracy naukowej;
 • Pracy w wielospecjalistycznej jednostce dającej możliwości kompleksowej diagnostyki i leczenia;

Do Twoich obowiązków będzie należało m.in:

 • Przyjmowanie pacjentów do oddziałów szpitalnych COZL,
 • Udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentom,
 • Udzielanie konsultacji internistycznych i kardiologicznych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach COZL,
 • Organizacja konsultacji onkologicznych dla przywożonych z innych szpitali pacjentów leżących,
 • Pełnienie dyżurów lekarskich

Jeżeli spełniasz wymienione wymagania prześlij cv i list motywacyjny na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisz IZBA PRZYJĘĆ.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

KANDYDACI DO PRACY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) ( zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ( zwany dalej „Szpitalem”) , adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, telefon 81 4541002, 81 4541003, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe kreślone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Podanie wskazanych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji - niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy ( m.in. zdjęcie ) na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Kandydaci maja prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom i współpracownikom Szpitala  posiaupoważnienie dającym do przetwarzania danych osobowych kandydatów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Kadr, Szkoleń i Płac oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej i systemów teleinformatycznych);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe  nie dłużej niż przez 12 miesięcy , po tym okresie dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach określonych w art. 18 RODO ), prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczanie dodatkowych danych poza: imieniem ( imionami ), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o dołączenie do CV jednego z poniższych oświadczeń:

Oświadczenie do aktualnej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………............... ( podać nazwę stanowiska z oferty ).

…………………………………….
data i  czytelny podpis              

Oświadczenie do aktualnej i przyszłej rekrutacji

„ Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………………….. ( podać nazwę stanowiska z oferty ) oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. „

…………………………………….
data i  czytelny podpis  

 

logo Vec

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. Jana z Dukli
poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ
SPECJALISTA W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

miejsce pracy: II Oddziale Onkologii Klinicznej COZL

Oczekujemy:

 • Posiadania specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chorób wewnętrznych;
 • W przypadku specjalistów chorób wewnętrznych wcześniejsze doświadczenie w sprawowaniu opieki nad chorymi z rozpoznaną chorobą nowotworowa będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomości obsługi komputera;
 • Umiejętności współpracy w zespołach wielodyscyplinarnych;
 • Otwartości na nowe technologie medyczne oraz chęci do nieustannego podnoszenia kwalifikacji medycznych.

Dajemy możliwość:

 • Rozwoju zawodowego i naukowego w oparciu o prowadzone projekty naukowo-badawcze;
 • Aktywnego uczestnictwa w prowadzonych w Oddziale badaniach klinicznych fazy II i III;
 • Pracy w wielospecjalistycznej jednostce oferującej kompleksową diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych;
 • Specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej dla osób nieposiadających specjalizacji.

Do Twoich obowiązków będzie należało m.in:

 

 • Sprawowanie bezpośredniej opieki na pacjentami hospitalizowanymi w II Oddziale Onkologii Klinicznej
 • Pełnienie dyżurów lekarskich.

 

Jeżeli spełniasz wymienione wymagania prześlij cv i list motywacyjny na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisz ONKOLOGIA KLINICZNA.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

KANDYDACI DO PRACY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) ( zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ( zwany dalej „Szpitalem”) , adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, telefon 81 4541002, 81 4541003, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe kreślone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Podanie wskazanych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji - niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy ( m.in. zdjęcie ) na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Kandydaci maja prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom i współpracownikom Szpitala  posiaupoważnienie dającym do przetwarzania danych osobowych kandydatów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Kadr, Szkoleń i Płac oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej i systemów teleinformatycznych);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe  nie dłużej niż przez 12 miesięcy , po tym okresie dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach określonych w art. 18 RODO ), prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczanie dodatkowych danych poza: imieniem ( imionami ), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o dołączenie do CV jednego z poniższych oświadczeń:

Oświadczenie do aktualnej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………............... ( podać nazwę stanowiska z oferty ).

…………………………………….
data i  czytelny podpis              

Oświadczenie do aktualnej i przyszłej rekrutacji

„ Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………………….. ( podać nazwę stanowiska z oferty ) oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. „

…………………………………….
data i  czytelny podpis  

 

logo Vec

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. Jana z Dukli
poszukuje kandydatów na stanowisko:

LEKARZA GINEKOLOGA

miejsce pracy: Poradnia Ginekologiczna w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów
i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Oczekujemy:

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny ze specjalizacją ginekolog
 • Wskazane doświadczenie zawodowe
 • Znajomości obsługi komputera
 • Umiejętności interpersonalnych i nastawienia na jakość obsługi Pacjenta

Do Twoich obowiązków będzie należało m.in.:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia
 • Diagnostyka i leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną,
 • Prowadzenie działań obejmujących profilaktykę zdrowotną
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej i ustawą o ochronie danych osobowych

Jeżeli spełniasz wymienione wymagania prześlij cv i list motywacyjny na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisz GINEKOLOG.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

 

KANDYDACI DO PRACY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) ( zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ( zwany dalej „Szpitalem”) , adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, telefon 81 4541002, 81 4541003, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe kreślone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Podanie wskazanych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji - niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy ( m.in. zdjęcie ) na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Kandydaci maja prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom i współpracownikom Szpitala  posiaupoważnienie dającym do przetwarzania danych osobowych kandydatów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Kadr, Szkoleń i Płac oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej i systemów teleinformatycznych);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe  nie dłużej niż przez 12 miesięcy , po tym okresie dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach określonych w art. 18 RODO ), prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczanie dodatkowych danych poza: imieniem ( imionami ), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o dołączenie do CV jednego z poniższych oświadczeń:

 

Oświadczenie do aktualnej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………............... ( podać nazwę stanowiska z oferty ).

…………………………………….
data i  czytelny podpis              

 

Oświadczenie do aktualnej i przyszłej rekrutacji

„ Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………………….. ( podać nazwę stanowiska z oferty ) oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. „

…………………………………….
data i  czytelny podpis   

 

 logo Vec

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. Jana z Dukli
poszukuje kandydatów na stanowisko:

LEKARZA HEMATOLOGA

miejsce pracy: Oddział Hematologiczny COZL

Oczekujemy:

 • Posiadania specjalizacji w dziedzinie hematologii lub chorób wewnętrznych z rozpoczętą lub planowaną specjalizacją z hematologii;
 • Wskazane doświadczenie w pracy w Oddziale Hematologicznym lub Chorób Wewnętrznych wraz z pełnieniem dyżurów lekarskich;
 • Znajomości obsługi komputera;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Zaangażowania w pracę lekarską w prężnie rozwijającym się Ośrodku Hematologicznym w nowoczesnej i kompleksowej jednostce jaką jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej;
 • Chęci rozwoju zawodowego i aktualizacji dynamicznie zmieniającej się wiedzy medycznej;

Dajemy możliwość:

 • Rozwoju zawodowego prowadząc współpracę krajową i zagraniczną z najlepszymi ośrodkami hematologicznymi na świecie;
 • Współpracy naukowej;
 • Pracy w wielospecjalistycznej jednostce dającej możliwości kompleksowej diagnostyki i leczenia;
 • Specjalizacji w hematologii dla osób nieposiadających specjalizacji

Do Twoich obowiązków będzie należało m.in:

 • Praca w Oddziale Hematologicznym zajmującym się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorych na rozrostowe choroby hematologiczne;
 • Wykonywanie zabiegów diagnostycznych u chorych w Oddziale Hematologicznym;
 • Pełnienie dyżurów lekarskich.

Jeżeli spełniasz wymienione wymagania prześlij cv i list motywacyjny na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisz HEMATOLOGIA.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

 

KANDYDACI DO PRACY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1) ( zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ( zwany dalej „Szpitalem”) , adres: ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, telefon 81 4541002, 81 4541003, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szpital będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

Szpital będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe kreślone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Podanie wskazanych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji - niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy ( m.in. zdjęcie ) na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Kandydaci maja prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom i współpracownikom Szpitala  posiaupoważnienie dającym do przetwarzania danych osobowych kandydatów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym Działowi Kadr, Szkoleń i Płac oraz kierownikom komórek organizacyjnych prowadzącym rekrutację pracownika;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej i systemów teleinformatycznych);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe  nie dłużej niż przez 12 miesięcy , po tym okresie dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach określonych w art. 18 RODO ), prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczanie dodatkowych danych poza: imieniem ( imionami ), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o dołączenie do CV jednego z poniższych oświadczeń:

 

Oświadczenie do aktualnej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………............... ( podać nazwę stanowiska z oferty ).

…………………………………….
data i  czytelny podpis              

 

Oświadczenie do aktualnej i przyszłej rekrutacji

„ Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ………………………….. ( podać nazwę stanowiska z oferty ) oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. „

…………………………………….
data i  czytelny podpis