Czym jest badanie kliniczne i dlaczego prowadzi się badania kliniczne:

Badania kliniczne to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie, czy nowa forma terapii jest bezpieczna i w jakim stopniu jest skuteczna. Mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W bezpośredni sposób przyczyniają się więc do postępu medycynie

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (GCP), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK), z poszanowaniem praw i zagwarantowaniem bezpieczeństwa pacjentów – uczestników badania.

Dlaczego warto brać udział w badaniach klinicznych:

  • uczestnik badania ma stałego lekarza, który służy mu codzienną pomocą w czasie trwania badania,
  • korzystanie z nowoczesnych, często jeszcze powszechnie niedostępnych metod leczenia,
  • możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań, często niedostępnych w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej,
  • udział w powstawaniu nowego leku, które może być pomocny wielu pacjentom,
  • zwrot kosztów dojazdu na badania.

Każdy pacjent włączony do badania znajduje się pod troskliwą opieką przydzielonego mu lekarza, który jest dostępny pod numerem telefonu komórkowego. Doświadczenie zespołu jak i nowoczesna aparatura zapewniają wysoki standard świadczonych usług. Personel zespołu badawczego przeprowadza badania z najwyższą jakością i poświęceniem. Każdy uczestnik badania mają całodobowy dostęp do opieki medycznej.