Dzwoniąc do COZL wybieramy 81 454 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny.

Wybierz wg. alfabetu lub przewiń do dołu:   A   B   C   D   I   K   L   M   N   O   P   R   S   Z

- A -

Apteka Szpitalna

1300 - Kierownik - 1/1p
1301 - Zast. kierownika - 1/1p
1301, 1311 - Sekretariat - 1/1p
1302 - Pokój badań klinicznych - 1/1p
1303 - Kierownik i Z-ca kierownika Działu Leków Cytostatycznych, Pokój administracyjny - 1/WP
1305 - Kierownik Działu Leków Gotowych i Recepturowych - 1/NP.
1306 - Boks Działu Żywienia Pozajelitowego - 1/1p
1307 - Pokój administracyjny Działu Żywienia Pozajelitowego - 1/1p
1308 - Magazyn leków gotowych - 1/NP
1309 - Pokój administracyjny Działu Leków Gotowych i Recepturowych - 1/NP.
1310 - Magazyn leków cytostatycznych - 1/WP

Archiwum

1700 - p.o. Kierownika - 2/1P
1700 - Biuro - 2/1P
1702 - Xero - 1/NP

- B -

Biblioteka

1850 - Biblioteka - 4/4P

Blok Operacyjny

1140 - Kierownik Bloku Operacyjnego - 4/6P
1141 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/6P
1158 - Pielęgniarka Koordynująca Anestezjologii - 4/6P
1142 - Pokój lekarzy - 4/6P
1143 - Pokój instrumentariuszek - 4/6P
1144 - Pokój pielęgniarek anestezjologicznych - 4/6P
1146 - Pokój chirurgów - 4/6P
1149 - Śluza pacjenta - 4/6P
1150 - Sala nadzoru pooperacynego - 4/6P
1151 - Sala operacyjna nr 1 - 4/6P
1152 - Sala operacyjna nr 2 - 4/6P
1153 - Sala operacyjna nr 3 - 4/6P
1154 - Sala operacyjna nr 4 - 4/6P
1155 - Sala operacyjna nr 5 - 4/6P
1156 - Sala operacyjna nr 6 - 4/6P
1157 - Sala operacyjna nr 7 - 4/6P

- C -

Centralna Sterylizatornia ze Stacją Mycia i Dezynfekcji

1450 - Pomieszczenie wstępnego mycia - 4/6P
1454 - Kierownik - 3/6P
1452 - Zastępca kierownika - 3/6P
1451 - Strefa czysta - pakietowanie/kompletowanie do sterylizacji - 3/6P
1452 - Inspektor ds. Nadzoru nad Aparaturą - 3/6P
1455 - Stacja mycia łóżek - 3/-2P
1456 - Stacja uzdatniania wody - 4/-1P

Centrum Genetyki Klinicznej

1287 - Kierownik - 3/7P
1286 - Sekretariat - 3/7P

Centrum Immunologii

1291 - Kierownik - 3/6P
1292 - Pokój administracyjny - 3/6P
1293 - Pracownia cytometryczna - 3/6P
1294 - Pracownia immunologiczna - 3/6P
1295 - Pracownia genetyczna - 3/6P

- D -

Dyrekcja - Sekretariat

1002, 1003 - Sekretariat Dyrekcji - 2/5P
747-89-11 - Fax - Sekretariat - 2/5P
747-75-10 - Sekretariat - 2/5P

Dział Badań Klinicznych

1299 - Kierownik - 4/7P
1298 - Biuro - 4/7P
1029 - Kordynatorzy - 4/7P

Dział ds. Jakości i Kontroli Zarządczej

1796 - Kierownik, Kordynator Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji - 2/4P
1795 - Biuro - 2/4P

Dział Elektroniki i Aparatury Medycznej

1778, 1719, - Biuro - 1/WP/41
1780 - Z-ca kierownika - 1/WP/41
1781 - Kierownik - 1/WP/41
1730 - Główny Specjalista / Planowanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego - 1/WP

Dział Finansowo-Księgowy

1704 - Główny Księgowy - 2/4P

1704 - Z-ca Głównego Księgowego - 2/4P
1703, 1705, 1707 - Biuro - 2/4P
1706 - Koszty/analizy - 2/4P
1708 - Kasa - 2/4P
1709 - Środki trwałe, ewidencja majątku - 2/4P
1710 - Projekty współfinansowane - 2/4P
1711 - Rozrachunki z kontrahentami - 2/4P

Dział Informatyczny

1720 - Kierownik - 2/2P
1721 - Z-ca Kierownika - 2/2P
1721 - Informatycy - 2/2P
1722, 1723 - Informatycy - 2/2P
1726 - Serwerownia bud. 2
1727 - Serwerownia bud. 4
1728 - Serwerownia bud. 5

Dział Innowacji i Rozwoju

1751 - Kierownik - 2/1P
1752 - Biuro - 2/1P

Dział Kadr, Szkoleń i Płac

1735 - p.o. Kierownika - 2/4P
1732, 1734, 1736 - Kadry - 2/4P
1733 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - 2/4P
1737,1738 - Płace - 2/5P

Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego

1739 - Kierownik - 2/3P
1742 - Z-ca Kierownika - 2/3P
1740, 1742 - Biuro - 2/3P

1715 - Koordynator Sekcji Sprzątającej

Dział Organizacyjno-Prawny

1744 - p.o. Kierownika - 2/5P
1743, 1744 - Biuro - 2/5P

Dział Statystyki Medycznej

1756 - Kierownik - 2/2P
1759 - Z-ca Kierownika - 2/2P
1753, 1754, 1755, 1757, 1758 - Biuro - 2/2P

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

1731 - Kierownik - 2/3P
1718 - Zastępca kierownika - 2/3P
1729 - Koordynator ds. remontów - 2/3P
1712, 1713, 1714, 1729 - Biuro - 2/3P
1716 - Warsztat hydrauliczny konserwatorzy - 7/P
1717 - Warsztat elektryczny - 6/-1
1718 - Stanowisko BMS - automatycy, inż. sanitarni - 2/3NP
1806 - Strefa Regeneracji (Basen i siłownia) - 2/-3
1712, 1713 - Inspektor ds. p. poż (firma zewnętrzna) - 2/3P
1798 - Koordynator - 4/NP.
1798 - Pomieszczenie dozoru - 4/NP.
1797 - Portiernia: budynek 2/pom. monitoringu - 2/NP.
1799 - Portiernia/szatnia budynek 4 - 4/NP.
1800 - Portiernia: budynek 6 - 6/P
1802 - Portiernia/szatnia: budynek 1 - 1/NP

Dział Zamówień Publicznych

1763 - Kierownik - 2/4P
1760, 1761, 1762 - Biuro - 2/4P
747-63-27 - Fax - 2/4P

Dział Zaopatrzenia

1766 - Kierownik - 2/1P
1767 - Biuro - 2/1P
1768 - Fax - 2/1P
1770 - Magazyn biuro - 4/2P
1771 - Magazyn gospodarczy - 4/NP

- I -

Inspektor ds. Obronnych i Rezerw

1787 - Biuro - 2/3P

Inspektor Ochrony Danych

1789 - Biuro - 1/3P pokój nr 17

Izba Przyjęć Szpitala

1011 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/NP
1012 - Izba Przyjęć Nagłych - 4/NP
1013 - Rejestracja IP / Informacja - 4/NP
1015 - Pokój badań nr 1 - 4/NP
1016 - Izba Przyjęć Nagłych - 4/NP
1017 - Pokój badań nr 2 - 4/NP
1018 - Pokój badań nr 3 - 4/NP
1019 - Pokój przyjęć na oddziały zabiegowe - 4/NP
1020 - Lekarz dyżurny / koordynator - 4/NP
1021 - Pokój EKG - 4/NP
1022 - Przebieralnia - 4/NP

- K -

Koordynator ds. Gospodarki Lekami

1793 - Biuro - 2/2P

Koordynator ds. uchodźców

1501, 1900, 1901 - Biuro - NP

Kuchnia

1777 - Kierownik / Biuro - 3/NP.
1772 - Pokój dietetyków - 3/NP.
1773 - Kuchnia główna - 3/NP.
1774 - Biuro magazynierów - 3/NP.
1775 - Biuro magazynierów - 3/-1

- L -

Lekarz Zakładowy

1741 - Gabinet nr 1 - 1/2P

Lubelski Rejestr Nowotworów - Wojewódzkie Biuro Rejestracji

1604 - Kordynator/ Kierownik / Biuro - 2/3P
1605 - Biuro - 2/3P

- M -

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

1438 - Pokój walidacyjny - 4/7P
1425 - Pokój przyjęć materiału do badań - 4/7P
1426 - Pokój banku krwi - 4/7P
1427 - Pokój serologii gr. krwi - 4/7P
1430 - Magazyn brudny - 4/7P
1431 - Pracownia hematologii - 4/7P
1432 - Pokój mikroskopowy - 4/7P
1433 - Pracownia biochemiczna - 4/7P
1428 - Pracownia mikrobiologii - 4/7P
1434 - Pracownia immunochemiczna - 4/7P
1436 - Pracownia koagulologii - 4/7P
1437 - Pokój pobrań - 3/1P
1439 - Pracownia analityki ogólnej - 4/7P
1441 - Pracownia badań molekularnych - 4/7P
1440 - Zastępca kierownika - 4/7P
1444 - Kierownik - 4/7P

- N -

Naczelna Pielęgniarka

1008 - Biuro - 2/2P

NSZZ Solidarność

1852 - Biuro - C/4P

- O -

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1107 - Sala intensywnej opieki - 4/5P
1108 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/5P
1106 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/5P
1109 - Zastępca lekarza kierującego oddziałem - 4/5P
1109 - Pokój lekarzy - 4/5P
1110 - Izolatka - 4/5P
1111 - ZESPÓŁ REANIMACYJNY - 4/5P
1113 - Sekretariat - 4/5P

I Oddział Chirurgii Onkologicznej

1095, 1102 - Sekretariat - 4/5P
1096 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/5P
1097 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/5P
1097 - Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej - 4/5P
1098 - Pokój lekarzy - 4/5P
1099 - Pokój lekarzy - 4/5P
1100 - Punkt pielęgniarski - 4/5P
1101 - Sala opatrunkowa - 4/5P
1071 - Kuchenka oddziałowa - 4/5P

II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej

1130 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/4P
1122 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/4P
1123 - Punkt pielęgniarski - 4/4P
1124 - Pokój lekarzy - 4/4P
1125 - Gabinet zabiegowy - 4/4P
1126 - Sala opatrunkowa - 4/4P
1127 - Pokój pielęgniarek - 4/4P
1128 - Izolatka - 4/4P
1131 - Sekretariat - 4/4P
1057 - Kierownik Pododdziału Chirurgii Małoinwazyjnej - 1/2P
1057 - Gabinet Kierownika Pododdziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Gabinet Lekarski z Sekretariatem - 1/2P
1060 - Punkt pielęgniarski - 1/2P

Chirurgia 1-go dnia

1060 - Punkt pielęgniarski
1061 - Zaplecze punktu pielęgniarskiego
1056 - Sala nadzoru pooperacyjnego

Oddział Chirurgii Plastycznej

1209 - Sekretariat - 4/4P
1210 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/4P
1210 - Pielęgniarka Koordynująca - 4/4P
1212 - Lekarz kierujący Oddziałem - 4/4P
1212 - Pokój lekarzy - 4/4P
1211 - Punkt pielęgniarski

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1197 - Lekarz kierujący Oddziałem - 4/3P
1188 - Sekretariat - 4/3P
1196 - Koordynator ds obrotu implantami - 4/3P
1194 - Gabinet lekarski - 4/3P
1191 - Punkt pielęgniarski - 4/3P
1192 - Gabinet zabiegowo-diagnostyczny - 4/3P
1193 - Sala wzmozonego dozoru pielegniarskiego - 4/3P
1195 - Gabinet przygotowawczy - 4/3P
1190 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/3P

Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej

1465 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/2P
1466 - Z-ca lekarza kierującego dr n. med Joanna Świrska - 4/2P
1466 - Gabinet lekarski 1 - 4/2P
1480 - Gabinet lekarski 2 - 4/WP
1467 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/2P
1468 - Sekretariat - 4/2P
1469 - Gabinet zabiegowy - 4/2P
1470 - Dyżurka pielęgniarek - 4/2P
1471 - Punkt pielęgniarski (Terapia Izotopowa) - 4/WP
1472 - Laboratorium gorące (Zakład Medycyny Nuklearnej) - 4/WP
1473 - Pokój opisowy (Zakład Medycyny Nuklearnej)/ Sekretariat (08:30 - 12:30) - 4/WP
1474 - Pracownia mała gamma-kamera - 4/WP
1475 - Kierownik Zakład Medycyny Nuklearnej - 4WP
1475 - Gabinet lekarski/pokój opisowy - 4/WP
1476 - Pracownia duża gamma-kamera - 4/WP
1477 - Pomieszczenie odpadów radioaktywnych (Zakład Medycyny Nuklearnej) - 4/-1
1481 - Biuro Inspektora Ochrony Radiologicznej - 4/2P

I Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii

1075 - Sekretariat - 4/2P
1076 - Lekarz kierujący Oddziałem - 4/2P
1079 - Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem - 4/2p
1077 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/2P
1078 - Lekarz dużurny - 4/2P
1079 - Pokój lekarzy - 4/2P
1080 - Punkt pielęgniarski - 4/2P
1081 - Apteczka oddziałowa - 4/2P
1082 - Gabinet zabiegowy - 4/2P
1083 - Koordynator - 4/2P
1084 - Kuchenka oddziałowa - 4/2P
747-37-23 - Sekretariat - fax - 4/2P

II Oddział Ginekologii Onkologicznej

1199 - Sekretariat - 4/5P
1198 - Położna Oddziałowa - 4/5P
1200 - Lekarz kierujący oddziałem - 4/5P
1201 - Z-ca lek. kierującego - 4/5P
1201 - Lekarz dyżurny - 4/5P
1202 - Punkt pielęgniarski - 4/5P
1203 - Gabinet zabiegowy - 4/5P
1204 - Gabinet zabiegowy - 4/5P

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej

1250 - Lekarz kierujący oddziałem - 3/1P
1217 - Lekarz kierujący oddziałem - 4/NP.
1254 - Z-ca lek. kierującego/gab lek. dyżurnego - 3/1P
1252 - Pielęgniarka Oddziałowa / Pielęgniarka Koordynująca - 3/1P
1249 - Gabinet lekarski - 3/1P
1251 - Gabinet lekarzy 2 (BK) - 3/1P
1248 - Sekretariat - 3/1P
1260 - Psycholog / Kordynator Transplantacyjny - 3/1P
1253 - Gabinet Pobyt Jednodniowy

Część A
1263 - Dyżurka pielęgniarek
1262 - Pokój pielęgniarek
1264 - Gabinet lekarski

Część B
1256 - Pokój pielęgniarek
1258 - Dyżurka pielęgniarek
1261 - Gabinet zabiegowy
1267 - Kuchenka oddziałowa - część B

1272 - Pokój administracyjny Bank tkanek i komórek - 3/6P
1273 - Pracownia przetwarzania mat. komórkwego - Bank tkanek i komórek - 3/6P
1259 - Pracownia Cytometrii Przepływowej
1230 - Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej / Pielęgniarka Kordynująca - 4/NP.
1231 - Gabinet lekarski/gab. lek. dyżurnego - 4/NP.
1219 - Gabinet lekarski 2 - 4/NP.
1222,1223 - Sekretariat - 4/NP.
1221 - Kordynator badań klinicznych - 4/NP.
1227 - Psycholog - 4/WP
1220 - Punkt pielęgniarski (WP) - 4/WP
1225 - Pokój Przygotowawczy - 4/NP

Pobyt Jednoniowy
1224 - Pokój zabiegowy - 4/WP
1226 - Kuchenka oddziałowa - 4/NP.
1218 - Kuchenka oddziałowa - 4/WP

Oddział Immunologii Klinicznej

1282 - Lekarz kierujący Oddziałem - 4/P2
1277 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/P2
1278 - Gabinet lekarzy - 4/P2
1520 - Sekretariat - 4/P2
1279 - Punkt pielęgniarski - 4/P2
1280 - Gabinet zabiegowy - 4/P2

Oddział Kardiologii Onkologicznej z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

1485 - Sekretariat - 4/WP
1486 - Lekarz kierujący Oddziałem - 4/WP
1487 - p.o. Pielęgniarki Oddziałowej - 4/WP
1488 - Gabinet Lekarski - 4/WP
1489 - Dyżurka pielęgniarek - 4/WP
1490 - Oddział Intensywnej Opieki - 4/WP

I Oddział Onkologii Klinicznej z Chemioterapią Dzienną

1023 - Sekretariat - 4/1P
1024 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/1P
1025 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/1P
1026 - Lekarz dyżurny - 4/1P
1027 - Pokój lekarzy 1 - 4/1P
1028 - Pokój lekarzy 2 - 4/1P
1036 - Pokój lekarzy 3 - 3/1P
1035 - Pokój lekarzy 4 - 3/1P
1034 - Pokój lekarzy 5 - 3/1P
1029 - Pokój Monitora - 4/1P
1030, 1038 - Punkt pielęgniarski / Pielęgniarka koordynująca - 4/1P
1023, 1031 - Sekretariat - 4/1P
1032, 1039 - Gabinet zabiegowy - 4/1P
1033 - Kuchenka oddziałowa - 4/1P
747-19-80 - Sekretariat - 4/1P
747-20-11 - Sekretariat - 4/1P

II Oddział Onkologii Klinicznej z Chemioterapią Dzienną

1232 - Sekretariat - 4/2P
1233 - Gabinet lekarski/konsultacyjny -  4/2P
1234 - Gabinet zabiegowy - 4/2P
1235 - Punkt pielęgniarski A - 4/2P
1237 - Punkt pielęgniarski B -  4/2P
1236 - Lekarz dyżurny -  4/2P
1238 - Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej - 4/2P
1241 - Gabinet lekarski - 4/2P

Oddział Otorynolaryngologiczny

1160 - Sekretariat - 4/3P
1161 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/3P
1162 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/3P
1164 - Lekarz dyżurny - 4/3P
1165 - Punkt pielęgniarski - 4/3P
1166 - Gabinet zabiegowy nr 1 - 4/3P

I Oddział Radioterapii

1073 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/3P
1065 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/3P
1067 - Gabinet lekarski - 4/3P
1072 - Gabinet lekarski - 4/3P
1068 - Punkt pielęgniarski - 4/3P
1069 - Koordynator - 4/3P
1069, 1070 - Sekretariat medyczny - 4/3P
1071 - Kuchenka oddziałowa - 4/3P

II Oddział Radioterapii

1087 - Sekretariat - 4/4P
1088 - Lekarz Kierujący Oddziałem - 4/4P
1089 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/4P
1090 - Lekarz dużurny - 4/4P
1091 - Pokój lekarzy - 4/4P
1092 - Punkt pielęgniarski - 4/4P
1093 - Kuchenka oddziałowa - 4/4P
1094 - Koordynator - 4/4P

Oddział Urologiczny

1170 - Sekretariat - 4/4P
1171 - Lekarz kierujący Oddziałem - 4/4P
1172 - Pielęgniarka Oddziałowa - 4/4P
1173 - Lekarz dyżurny - 4/4P
1174 - Pokój lekarzy - 4/4P
1175 - Punkt pielęgniarski - 4/4P
1176 - Gabinet cytoskopii - 4/4P
1177 - Gabinet zabiegowy - 4/4P
1187 - Kuchenka oddziałowa - 4/3P

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

1570 - Sekretariat - B/1P
1571 - Kierownik - B/1P
1572 - Rejestracja - B/1P
1573 - Rejestracja Mammograf - B/1P
1574 - Gabinet zabiegowy chirurgiczny - B/1P
1575 - Gabinet badań ginekologiczny - B/1P
1576 - Gabinet USG - B/1P
1578 - Rejestracja - 4/2P
740-90-04 / 800-11-26-95 - Rejestracja - B/1P
745-17-18 - Sekretariat - B/1P

Ośrodek Rehabilitacji

1585 - Rejestracja - 1/4P
1586 - Rejestracja - 1/4P
1587 - Kierownik - 1/4P
1588 - Zastępca kierownika - 1/4P
1590 - Pokój fizjoterapeutów - 1/4P
1589 - Sekretariat - 1/4P

- P -

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

1789 - Biuro - 1/3P pokój nr 17

Pracownia Endoskopowa

1527 - Rejestracja Pracowni Endoskopowej - B3/4P
1526 - Gabinet kolonoskopii - B3/4P
1461 - Gabinet gastroskopii - B3/4P
1460 - Pielęgniarka Koordynująca - B3/4P
1460 - Pokój opisowy - B3/4P
1462 - Gabinet ECPW - B3/4P
1463 - Gabinet EUS - B3/4P

Punkt dystrybucji bielizny szpitalnej

1782 - Magazyn bielizny czystej - 4/NP.
1783 - Magazyn bielizny czystej - 4/NP

- R -

Rejestracja

1000, 1001 - Rejestracja telefoniczna (Centrala) - C/2P

1500 - Kierownik - 1/WP
1500 - Rejestracja ogólna - 1/WP
1501 - Rejestracja ogólna - tylko połączenia wew. - 1/WP
1502 - Rejestracja ogólna - 1/WP
1503 - Rejestracja ogólna - 1/WP
1507 - Rejestracja ogólna - tylko połączenia wew. - C/WP
1508 - Rejestracja ogólna - C/WP
1509 - Rejestracja (Okulistyka, Paliatyw, Dermatologia, Hematologia) - C/WP
1505 - Punkt informacyjny - 1/WP

- S -

Służba BHP

1786 - Kierownik / Biuro - 2/2P

- Z -

Zakład Brachyterapii

1375 - Pielęgniarka koordynująca / Pracownia Brachyterapii nr 1 - B/WP
1371 - Sekretariat/ Pokój lekarzy - B/WP
1372 - Sterownia HDR - B/WP
1374 - Pracownia Brachyterapii nr 2 - B/WP

Zakład Diagnostyki Obrazowej

1417 - Sekretariat - 4/1P
1416 - Sekretariat kierownika - 3/1P
1418 - Kierownik - 3/1P
1411 - Pielęgniarka Koordynująca - 3/1P
1390,1391 - Rejestracja - 3/NP.
1392 - Rejestracja do kontaktu wewnętrznego - 3/NP.
1393 - Rejestracja - 1/WP
1394 - Pok. przygotowania pacjenta - 4/WP
1395 - Pokój techników - 4/NP.
1396 - Sterownia TOMOGRAFU - 4/WP
1397 - Sterownia RTG - 4/1P
1398 - Gabinet USG - 3/1P

1414 - Gabinet USG piersi - 3/1P
1400 - Pokój opisowy - 4/1P
1401 - Pokój opisowy - 4/WP
1402 - Pokój opisowy (Lekarz dyżurny) - 4/WP
1415 - Pokój opisowy - 3/1P
1403 - Sterownia RMI - D/WP
1404 - Pokój opisowy RMI - D/WP
1405 - Pok. przygotowania pacjenta RMI - O/WP

Zakład Fizyki Medycznej

1315 - Kierownik - Inspektor Ochrony Radiologicznej - B/1P
1316 - Planowanie leczenia - B/1P

Zakład Patologii Nowotworów

1320 - Sekretariat Kierownika - 4/7P
1321 - Kierownik - 4/7P
1322 - Pokój asystentów - 4/7P
1323 - Zastępca kierownika - 4/7P
1324 - Pokój asystentów - 4/7P
1325 - Pokój asystentów - Cytodiagnostyka - 4/7P
1326 - Rejestracja materiału - 4/7P
1327 - Sekretariat Zakładu/Emisja Wyników FAX - 4/7P
1328 - Sekretariat Zakładu/Emisja Wyników - 4/7P
1329 - Pokój asystentów - 4/7P
1330 - Pracownia immunohistochemiczna IHC - 4/7P
1331 - Pracownia INTRA - 4/7P
1332 - Przyjmowanie materiału - 4/7P
1333 - Krojenie materiału - 4/7P
1334, 1335 - Archiwum - 4/7P

Zakład Radioterapii

1358 - Kierownik - 6/1P
1341/fax 81 740-79-79 - Gabinet lekarski nr 1/Sekretariat - 6/1P
1338 - Gabinet lekarski nr 2 - 6/1P
1345 - Gabinet lekarski nr 4/ Poradnia Radioterapii - 6/1P
1342 - Gabinet lekarski nr 5 - 6/1P
1339 - Gabinet lekarski nr 6/ Z-ca kierownika Zakładu Radioterapii - 6/1P
1346 - Kierownik Zespołu Techników Zakładu Radioterapii/Modelarnia - 6/1P
1347 - Sterownia Elekta 1 - 6/WP
1348 - Sterownia Elekta 2 - 6/WP
1349 - Sterownia Elekta 3 - 6/WP
1350 - Sterownia Elekta 4 - 6/WP
1351 - Sterownia Elekta 5 - 6/WP
1352 - Sterownia TOMO-terapii - 6/WP
1353 - Sterownia TOMOGRAF 1 - 6/WP
1359 - Sterownia TOMOGRAF 2 - 6/WP
1355 - Punkt Ruchu Chorych - 6/WP
1356 - Koordynator DILO - 6/1P

Zespół Poradni Specjalistycznych

1513 - Kierownik ZPS - 1/3P
1560 - Pielęgniarka Oddziałowa - 1/3P
1555 - Pielęgniarka Koordynująca - 1/3p
1566 - Poradnia Kardiologiczna - Gabinet nr 1 - 1/3P
1525 - Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 2 - 1/3P
1511 - Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 3 - 1/3P
1512 - Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 4 - 1/3P
1514 - Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 5 - 1/3P
1513 - Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 6 - 1/3P
1558 - Poradnia Immunologiczna - Gabinet Zabiegowy - 1/3P
1564 - Poradnia Immunologiczna - Gabinet nr 25 - 1/3P
1565 - Poradnia Immunologiczna - Gabinet nr 18 - 1/3P
1529 - Poradnia Chir. Uraz-Ortop - Gabinet nr 23/24 - 1/3P
1524 - Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gabinet nr 26/27 - 1/3P
1546 - Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 22 - 1/3P
1554 - Poradnia Endokrynologiczna - Gabinet nr 21 - 1/3P
1559 - Poradnia Chir. Uraz-Ortop - Gabinet nr 20 - 1/3P
1536 - Poradnia Endokrynologiczna - Gabinet nr 5 - 1/2P
1519 - Poradnia Genetyczna Gabinet nr nr 3 - 1/2P
1562 - Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gabinet nr 35 - 1/3P
1531 - Poradnia Chirurgii Onkol - Gabinet nr 14 - 1/3P
1532 - Poradnia Chirurgii Onkol - Gabinet nr 15 (zabiegowy) - 1/3P
1533 - Poradnia Chirurgii Onkol - Gabinet nr 16 - 1/3P
1528 - Poradnia Gastroenterologiczna - Gabinet nr 28 - 1/3P
1531 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Gabinet nr 14 - 1/3P
1533 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Gabinet nr 15 (zabiegowy) - 1/3P
1534 - Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Gabinet nr 16 - 1/3P
1528 - Poradnia Gastroenterologiczna Gabinet nr 28 - 1/3P
1528 - Poradnia Proktokologiczna - Gebinet nr 28/29 - 1/3P
1515 - Poradnia Okulistyczna - Gabinet nr 9 - 1/2P
1516 - Poradnia Żywieniowa - Gabinet nr 7 - 1/2p
1535 - Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 8 - 1/2P
1539 - Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 1 - 1/2P
1519 - Poradnia Genetyczna - Gabinet nr 3 - 1/2P
1543 - Poradnia Foniatryczna - nr 7 - 1/3P
1542 - Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 8 - 1/3P
1561 - Poradnia Audiologiczna - Gabinet 11 - 1/3P
1542 - Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 8 - 1/3P
1543 - Poradnia Foniatryczna - Gabinet nr 7 - 1/3P
1561 - Poradnia Audiologiczna - Gabinet nr 11 - 1/3P
1544 - Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 2 - 1/WP
1545 - Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 3 - 1/WP
1550 - Poradnia Ginekologii Onkologicznej II - Gabinet nr 6 - 1/2P
1549 - Poradnia Ginekologii Onkologicznej I - Gabinet nr 31 - 1/3P
1548 - Poradnia Ginekologii Onkologicznej I - Gabinet nr 32 - 1/3P
1550 - Poradnia Ginekologii Onkologicznej II - Gabinet nr 6 - 1/2P
1534 - Gabinet Preanestetyczny nr 3 - 1/3P
1557 - Gabinet Preanestetyczny nr 4 - 1/2P
1517 - Poradnia Transplantologiczna Gabinet nr 2 - 1/2P
1523 - Poradnia Hematologiczna Gabinet nr 1 - 1/2p
1541 - Poradnia Paliatywna - Gabinet nr 13 - 1/3P
1538 - Poradnia Kardiologiczna Gabinet nr 12 - 4/NP.
1551 - Sekratariat med.- Poradnia Onkologiczna - 1/3P
1553 - Sekretariat med. - Poradnia Chirurgiczna, Proktologiczna - 1/3P
1552 - Sekretariat med. - Poradnia Ginekologiczna, Laryngologiczna, Endokrynologiczna - 1/3P