• Dzwoniąc z zewnątrz do COZL wybieramy 81 454 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny.
  • Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych w COZL na zewnątrz wybieramy 9 plus numer docelowy.

 

jednostka organizacyjna wewnętrzna komórka organizacyjna lokalizacja
(bud./piętro)
numer
wewnętrzny
Rejestracja Rejestracja

C/P1
4/NP

1000
1500

Punkt ksero Punkt ksero 4/NP 1702
Dyrekcja - Sekretariat Sekretariat 4/1P 1002
4/1P 1003
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Organizacyjnych 4/1P 1005
Sekretariat - Fax 4/1P 747-89-11
Sekretariat 4/1P 747-75-10
Naczelna Pielęgniarka Naczelna Pielęgniarka 4/7P 1008
Izba Przyjęć Szpitala Pielęgniarka Koordynująca 4/NP 1011
Izba Przyjęć Nagłych 4/NP 1012
Rejestracja IP / Informacja 4/NP 1013
Pokój konsultacyjny dla Chemioterapii Dziennej 4/NP 1014
Pokój badań nr 1 4/NP 1015
Izba Przyjęć Nagłych 4/NP 1016
Pokój badań nr 2 4/NP 1017
Pokój badań nr 3 4/NP 1018
Pokój przyjęć na oddziały zabiegowe 4/NP 1019
Lekarz dyżurny / koordynator 4/NP 1020
Pokój EKG 4/NP 1021
Przebieralnia 4/NP 1022
Oddział Onkologii Klinicznej Sekretariat 4/1P 1023
Lekarz kierujący oddziałem 4/1P 1024
Pielęgniarka oddziałowa 4/1P 1025
Lekarz dyżurny 4/1P 1026
Pokój lekarzy 1 4/1P 1027
Pokój lekarzy 2 4/1P 1028
Pokój Monitora 4/1P 1029
Punkt pielęgniarski 4/1P 1030
Sekretariat 4/1P 1031
Gabinet zabiegowy 4/1P 1032
Kuchenka oddziałowa 4/1P 1033
Sekretariat 4/1P 747-19-80
Sekretariat 4/1P 747-20-11
Pododdział Chemioterapii Dziennej Sekretariat C/1P 1047
Pielęgniarka koordynująca C/1P 1048
Gabinet zabiegowy C/1P 1049
Gabinet lekarski nr 1 C/1P 1050
Gabinet lekarski nr 2 C/1P 1051
Gabinet lekarski nr 3 C/1P 1052
I Oddział Radioterapii Sekretariat Lekarza kierującego oddziałem 4/3P 1063
Lekarz kierujący oddziałem 4/3P 1064
Pielęgniarka oddziałowa 4/3P 1065
Lekarz dyżurny 4/3P 1066
Gabinet lekarski 4/3P 1067
Punkt pielęgniarski 4/3P 1068
Koordynator 4/3P 1069
Sekretariat medyczny 4/3P 1070
Kuchenka oddziałowa 4/3P 1071
Sekretariat - fax 4/3P 747-56-82
I Oddział Ginekologii Onkologicznej Sekretariat 4/2P 1075
Lekarz kierujący oddziałem 4/2P 1076
Pielęgniarka oddziałowa 4/2P 1077
Lekarz dużurny 4/2P 1078
Pokój lekarzy 4/2P 1079
Punkt pielęgniarski 4/2P 1080
Apteczka oddziałowa 4/2P 1081
Gabinet zabiegowy 4/2P 1082
Koordynator 4/2P 1083
Kuchenka oddziałowa 4/2P 1084
Sekretariat - fax 4/2P 747-37-23
II Oddział Radioterapii Sekretariat 4/4P 1087
Lekarz kierujący oddziałem 4/4P 1088
Pielęgniarka oddziałowa 4/4P 1089
Lekarz dużurny 4/4P 1090
Pokój lekarzy 4/4P 1091
Punkt pielęgniarski 4/4P 1092
Kuchenka oddziałowa 4/4P 1093
Koordynator 4/4P 1094
Oddział Chirurgii Onkologicznej Sekretariat 4/5P 1095
Lekarz kierujący oddziałem 4/5P 1096
Pielęgniarka oddziałowa 4/5P 1097
Pokój lekarzy 4/5P 1098
Pokój lekarzy 4/5P 1099
Punkt pielęgniarski 4/5P 1100
Sala opatrunkowa 4/5P 1101
Sekretariat 4/5P 1102
Kuchenka oddziałowa 4/5P 1103
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sala intensywnej opieki 4/5P 1107
Pielęgniarz oddziałowy 4/5P 1108
Pokój lekarzy / Sekretariat 4/5P 1109
Sala intensywnej opieki - izolatka 4/5P 1110
Zespół Ranimacyjny 4/5P 1111
Pokój socjalny 4/5P 1112
Oddział Chirurgii Ogólnej Sekretariat / Pokój lekarzy 4/2P 1122
Punkt pielęgniarski 4/2P 1123
Pokój lekarzy 4/2P 1124
Gabinet zabiegowy 4/2P 1125
Sala opatrunkowa 4/2P 1126
Pokój pielęgniarek 4/2P 1127
Izolatka 4/2P 1128
Sala 1-łóżkowa 4/2P 1129
Lekarz kierujący oddziałem / Pielęgniarka Oddziałowa 4/2P 1130
Sekretariat 4/2P 1131
Blok Operacyjny Lekarz kierujący oddziałem 4/6P 1140
Pielęgniarki koordynujące 4/6P 1141
Pokój lekarzy 4/6P 1142
Pokój instrumentariuszek 4/6P 1143
Pokój pielęgniarek anestezjologicznych 4/6P 1144
Pokój socjalny 4/6P 1145
Pokój chirurgów 4/6P 1146
Śluza pacjenta 4/6P 1149
Sala nadzoru pooperacynego 4/6P 1150
Sala operacyjna nr 1 4/6P 1151
Sala operacyjna nr 2 4/6P 1152
Sala operacyjna nr 3 4/6P 1153
Sala operacyjna nr 4 4/6P 1154
Sala operacyjna nr 5 4/6P 1155
Sala operacyjna nr 6 4/6P 1156
Sala operacyjna nr 7 4/6P 1157
Oddział Otorynolaryngologiczny Sekretariat 4/3P 1160
Lekarz kierujący oddziałem 4/3P 1161
Pielęgniarka oddziałowa 4/3P 1162
Lekarz dyżurny 4/3P 1163
Pokój lekarzy 4/3P 1164
Punkt pielęgniarski 4/3P 1165
Gabinet zabiegowy nr 1 4/3P 1166
Gabinet zabiegowy nr 2 4/3P 1167
Pokój socjalny 4/3P 1168
Oddział Urologiczny Sekretariat 4/4P 1170
Lekarz kierujący oddziałem 4/4P 1171
Pielęgniarka oddziałowa 4/4P 1172
Lekarz dyżurny 4/4P 1173
Pokój lekarzy 4/4P 1174
Punkt pielęgniarski 4/4P 1175
Gabinet cytoskopii 4/4P 1176
Gabinet zabiegowy 4/4P 1177
Pokój socjalny 4/4P 1178
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Lekarz kierujący oddziałem 4/5P 1188
Pokój lekarzy / Sekretariat 4/5P 1189
Pielęgniarka Oddziałowa 4/5P 1190
Punkt pielęgniarski / Sala pooperacyjna 4/5P 1191
Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 4/5P 1192
Sala przygotowań 4/5P 1193
II Oddział Chirurgii Ginekologicznej Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat 4/5P 1199
Lekarz kierujący oddziałem 4/5P 1200
Lekarz dyżurny 4/5P 1201
Punkt pielęgniarski 4/5P 1202
Gabinet zabiegowy 4/5P 1203
Gabinet zabiegowy 4/5P 1204
Oddział Hematologiczny Lekarz kierujący oddziałem 4/4P 1219
Punkt pielęgniarski (3P) 4/3P 1220
Pielęgniarka Oddziałowa 4/3P 1221
Pokój lekarzy nr 1 (3P) 4/3P 1222
Pokój lekarzy nr 2 (4P) 4/4P 1223
Sala przygotowań 4/4P 1224
Punkt pielęgniarski (4P) 4/4P 1225
Oddział Immunologii Klinicznej Lekarz kierujący oddziałem 4/1P 1276
Pielęgniarka oddziałowa 4/1P 1277
Pokój lekarzy 4/1P 1278
Punkt pielęgniarski 4/1P 1279
Gabinet zabiegowy 4/1P 1280
Dział Badań Klinicznych Kierownik 4/7P 1299
Apteka Szpitalna Kierownik 4/WP 1300
Biuro - Zast. Kierownika 4/WP 1301
Pokój badań klinicznych 4/WP 1302
Pokój administracyjny cytostatyków 4/WP 1303
Pokój socjalny 4/WP 1304
Wydawanie leków 4/WP 1305
Magazyn płynów 4/WP 1306
Magazyn opatrunków 4/WP 1307
Magazyn leków 4/WP 1308
Pracownia cytostatyków 4/WP 1309
Pokój badań klinicznych 4/WP 747-41-91
Zakład Fizyki Medycznej Kierownik - Inspektor Ochrony Radiologicznej B/1P 1315
Planowanie leczenia B/1P 1316
Zakład Patologii Nowotworów Sekretariat 4/7P 1320
Kierownik 4/7P 1321
Pokój Asystentów 4/7P 1322
Pokój Asystentów 4/7P 1323
Pokój Asystentów - Zast. Kierownika 4/7P 1324
Pokój Asystentów 4/7P 1325
Pisemna emisja wyników 4/7P 1326
Rejestracja materiału 4/7P 1327
Biuro/księgowość 4/7P 1328
Pracownia dokumentacji dydaktycznej 4/7P 1329
Pracownia immunohistochemiczna IHC 4/7P 1330
Pracownia INTRA 4/7P 1331
Przyjmowanie materiału 4/7P 1332
Krojenie materiału 4/7P 1333
Archiwum 4/7P 1334
Sekretariat - fax 4/7P 1335
Zakład Radioterapii Sekretariat O/WP 1340
Gabinet lekarski nr 1 O/WP 1341
Gabinet lekarski nr 2 D/WP 1342
Gabinet lekarski nr 3 D/WP 1343
Gabinet lekarski nr 4 E/WP 1344
Gabinet lekarski nr 5 E/WP 1345
Modelarnia D/WP 1346
Sterownia ONKOR 1 O/WP 1347
Sterownia ONKOR 2 D/WP 1348
Sterownia ONKOR 3 E/WP 1349
Sterownia ARTISTE 1 B/WP 1350
Sterownia ARTISTE 2 B/WP 1351
Sterownia ARTISTE 3 D/WP 1352
Sterownia TOMOGRAF ZT B/WP 1353
Przygotowanie pacjenta B/WP 1354
Punkt ruchu chorych B/WP 1355
Punkt B/WP 1356
Z-ca kierownika B/1P 1357
Kierownik B/1P 1358
Sterownia Symulator O/WP 1359
Sekretariat - fax O/WP 740-79-79
Zakład Brachyterapii Sekretariat B/WP 1370
Pokój lekarzy B/WP 1371
Sterownia HDR B/WP 1372
Sala operacyjna HDR B/WP 1373
Sterownia Brachyterapia O/WP 1374
Zakład Diagnostyki Obrazowej Sekretariat 4/WP 1390
Sekretariat 4/WP 1391
Kierownik 4/1P 1392
Rejestracja 4/WP 1393
Pok. przygotowania pacjenta 4/WP 1394
Pokój techników 4/NP 1395
Sterownia TOMOGRAFU 4/WP 1396
Sterownia RTG 4/1P 1397
Gabinet USG 4/1P 1398
Gabinet USG piersi 4/1P 1399
Pokój opisowy (Lekarz dyżurny) 4/1P 1400
Pokój opisowy (Lekarz dyżurny) 4/WP 1401
Pokój opisowy 4/WP 1402
Sterownia RMI D/WP 1403
Pokój opisowy RMI D/WP 1404
Pok. przygotowania pacjenta RMI O/WP 1405
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Pokój walidacyjny 4/7P 1425
Pokój banku krwi 4/7P 1426
Pokój serologii gr.krwi 4/7P 1427
Pracownia mikrobiologii 4/7P 1428
Pracownia mikrobiologii 4/7P 1429
Magazyn brudny 4/7P 1430
Pracownia hematologii 4/7P 1431
Pokój mikroskopowy 4/7P 1432
Pracownia biochemiczna 4/7P 1433
Pracownia biochemiczna 4/7P 1434
Pokój socjalny 4/7P 1435
Pracownia koagulologii 4/7P 1436
Pokój pobrań 4/WP 1437
Kierownik 4/7P 1444
Centralna Sterylizatornia Pomieszczenie wstępnego mycia 4/6P 1450
Pakowanie do sterylizacji 4/6P 1451
Magazyn mat. do sterylizacji 4/6P 1452
Rejestracja Rejestracja Ogólna 4/NP 1500
Stanowisko Informacyjne 4/NP 1714
Zespół Poradni Specjalistycznych Poradnia Onkologiczna - nr 1 C/WP 1511
Poradnia Onkologiczna - nr 2 C/WP 1512
Poradnia Onkologiczna - nr 3 C/WP 1513
Poradnia Onkologiczna - nr 4 C/WP 1514
Poradnia Okulistyczna C/2P 1515
Poradnia Hematologiczna  C/2P 1517
Poradnia Genetyczna  B/1P 1519
Poradnia Immunologiczna  B/1P 1276
Poradnia Onkologiczna nr 5 B/1P 1521
Poradnia Onkologiczna nr 6 D/WP 1522
Pracownia ECPW 4/WP 1526
Pracownia Endoskopowa 4/WP 1527
Poradnia Proktologiczna  4/WP 1528
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. -  nr 1 4/WP 1529
Poradnia Chirurgii Onkol. - nr 1 4/WP 1531
Poradnia Chirurgii Onkol. - nr 2 4/WP 1532
Poradnia Chirurgii Onkol. - nr 3 4/WP 1533
Poradnia Preanestetyczna 4/WP 1534
Poradnia Leczenia Bólu - nr 1 4/WP 1535
Poradnia Leczenia Bólu - nr 2 4/WP 1536
Poradnia Psychologiczna - nr 1 C/2P 1539
Poradnia Psychologiczna -  nr 2 C/2P 1540
Poradnia Paliatywna  C/2P 1541
Poradnia Laryngologiczna - nr 1 4/WP 1542
Poradnia Laryngologiczna / Audiologiczna / Foniatryczna - nr 2 4/WP 1543
Poradnia Urologiczna - nr 1 4/WP 1544
Poradnia Urologiczna - nr 2 4/WP 1545
Poradnia Endokrynologiczna 4/WP 1546
Poradnia Ginekologii Onkolo./Chirur. - gab. nr 1 4/2P 1550

Poradnia Ginekologii Onkolo. - gab. nr 2

4/2P 1549
Poradnia Ginekologii Onkolo. - gab. nr 3 4/2P 1548
Sekretariat med. - Poradnia Onkologiczna C/1P 1551
Sekretariat med. - Poradnia Okulistyczna, Psychologiczna, Paliatywna 4/WP 1552
Sekretariat med. - Poradnia Chirurgii Onkologicznej 4/WP 1553
Pielęgniarka koordynująca 4/7P 1555
Pokój socjalny 4/WP 1556
Gabinet - konsylia zewnętrzne B/NP 1557
Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Sekretariat B/1P 1570
Kierownik / Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta B/1P 1571
Rejestracja Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia B/1P 1572
Rejestracja Mammograf B/1P 1573
Gabinet zabiegowy chirurgiczny B/1P 1574
Gabinet badań ginekologiczny B/1P 1575
Gabinet USG B/1P 1576
Rejestracja B/1P 740-90-04 /
800-11-26-95
Sekretariat B/1P 745-17-18
Ośrodek Rehabilitacji Rejestracja C/NP 1585
Rejestracja C/NP 1586
Kierownik C/NP 1587
Kierownik C/NP 1588
Gabinet lekarski C/NP 1589
Gabinet kinezoterapii O/NP 1590
Lubelski Rejestr Nowotworów Kierownik C/3P 1604
Biuro C/3P 1605
Główny Księgowy Kierownik C/3P 1704
Dział Finansowo-Księgowy Biuro C/3P 1705
Biuro - koszty / analizy C/3P 1706
Biuro C/2P 1707
Biuro  4/7P 1710
Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kierownik C/2P 1712
Biuro C/2P 1713
Odzież robocza B/-1 1715
Warsztat hydrauliczny C/Kon 1716
Warsztat elektryczny B/-1 1717
Stanowisko BMS - automatycy, inż. sanitarni 4/NP 1718
Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami ZR/-1  1789
Dział Informatyczny Kierownik 4/2P 1720
Informatycy 4/2P 1721
Informatycy 4/2P 1722
Informatycy 4/2P 1723
Serwerownia bud.4 4/-1 1727
Serwerownia bud.B B/NP 1728
Dział Inwestycji Kierownik D/NP 1729
Biuro D/NP 1730
Fax D/NP 747-75-12
Dział Kadr, Szkoleń i Płac Kierownik C/3P 1734
Szkolenia C/3P 1735
Kadry C/3P 1736
Płace C/3P 1737
Płace C/3P 1738
Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Kierownik 4/NP 1739
Biuro 4/NP 1740
Dział Organizacyjno-Prawny Kierownik 4/7P 1743
Dział Organizacyjno-Prawny 4/7P 1744
Dział Statystyki Medycznej Kierownik C/3P 1756
Biuro C/3P 1754
Biuro C/3P 1755
Biuro C/3P 1757
Fax C/3P 740-32-64
Dział Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia
Kierownik 4/7P 1760
Biuro - Zamówienia Publiczne 4/7P 1761
Biuro - Zamówienia Publiczne 4/7P 1762
Fax - Zamówienia Publiczne 4/7P 747-63-27
Biuro - Zaopatrzenie 4/7P 1766
Biuro - Zaopatrzenie 4/7P 1767
Fax - Zaopatrzenie 4/7P 1768
Magazyn medyczny - biuro 4/2P 1770
Magazyn gospodarczy 4/NP 1771
Kuchnia Kierownik / Biuro 4/NP 1772
Rozdzielnia 4/NP 1773
Dział Aparatury Medycznej Biuro O/WP 1778
Fax O/WP 1779
Kierownik O/WP 1780
Serwerownia - przy Onkorze D/WP 1781
Punkt dystrybucji bielizny szpitalnej Magazyn bielizny czystej 4/NP 1782
Magazyn bielizny czystej 4/NP 1783
Inspektor ds. Ppoż   C/4P 1785
Inspektorzy ds. BHP   4/7P 1786
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw   B/NP 1788
Koordynator ds. Gospodarki Lekami   C/4P 1793
Pełnomocnik ds. SZJ   C/4P 1795
Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Pomieszczenie dozoru 4/NP 1798
Portiernia: Budynek 4 4/NP 1799
Portiernia: Budynek B B/WP 1800
Portiernia: Budynek C C/WP 1801
Szlaban wjazdowy od ul. Jaczewskiego 4/-1 1802
Szlaban wyjazdowy od ul. Sierocej 4/-1 1803
BIblioteka Biblioteka 4/7P 1850
Archiwum   B/-1 1700