W sieci współpracy z placówkami naukowo-dydaktycznymi Lublina i Lubelszczyzny wymienić należy przede wszystkim Uniwersytet Medyczny. W obrębie szpitala onkologicznego od lat 70-tych XX wieku funkcjonuje Katedra i Zakład Onkologii UM. Współpraca ta zaowocowała wieloma sukcesami leczniczymi oraz osiągnięciami naukowo-badawczymi dotyczącymi zagadnień klinicznych, radioterapii, jak i prac laboratoryjno-doświadczalnych. Niektóre procedury radioterapii rozwijane są przy współpracy z Kliniką Neurochirurgii UM już od 1995 roku. COZL współpracuje także m. in. z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą, Medycznym Studium Zawodowym im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie.

Więzi współpracy w zakresie profilaktyki łączą COZL m. in. z Urzędami Miasta i Wojewody, Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, zakładami pracy oraz z lokalnymi mediami.

Troska o dostępność mieszkańców Lubelszczyzny do profilaktyki i pełnoprofilowego leczenia onkologicznego jest jednym z czynników przyczyniających się do zahamowania tempa wzrostu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób nowotworowych. Tym samym podnosi się poziom bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie lubelskim, który wpływa na kształtowanie prorozwojowej polityki ludnościowej w województwie.

Warto też dodać, że szpital, świadcząc swe usługi dla całego regionu, wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, którzy stanowią znaczny odsetek wśród pacjentów placówki.

COZL cieszy się życzliwością i wsparciem wielu autorytetów życia społecznego, naukowego, kulturalnego oraz duchowego, poprzez uczestnictwo w Radzie Społecznej, Radzie Naukowej oraz wydarzeniach okazjonalnych.

Do Pobrania:

Prezentacja: Współpraca - w przygotowaniu