INFORMACJE DYREKTORA COZLSzanowni Państwo, Drodzy Pacjenci
Informuję iż w okresie od 11 listopada 2022r. – 13 listopada 2022r.Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pracuje w trybie dyżurowym według poniższego harmonogramu.

 

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

HARMONOGRAM FUNKCJONOWNIA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W DNIACH 11 - 13 listopada 2022r.

Izba Przyjęć funkcjonuje bez zmian.
Telefon do lekarza dyżurnego Izby Przyjęć 81 454 1020 oraz 81 454 1012.

Oddziały szpitalne i jednostki udzielające świadczeń medycznych 
w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego:

Oddział Onkologii Klinicznej (piętro I)
lekarz dyżurny: 81 454 1026, pokój lekarski: 81 454 1027, 81 454 1036,
punkt piel.: 81 454 1038

Oddział Onkologii Klinicznej (piętro II)
lekarz dyżurny: 81 454 1236, pokój lekarski: 81 454 1233, 81 454 1241,
punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237

I Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1067, pokój lekarski: 81 454 1072, punkt piel.: 81 454 1068

II Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1090; 81 454 1214, pokój lekarski: 81 454 1091,
punkt piel.: 81 454 1092

I Oddział Ginekologii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1078; pokój lekarski: 81 454 1079; punkt piel.: 81 454 1080

II Oddział Ginekologii Onkologicznej (zabiegowy)
lekarz dyżurny: 81 454 1201; punkt piel.: 81 454 1202

I Oddział Chirurgii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1099; pokój lekarski: 81 454 1098; punkt piel.: 81 454 1100

II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej
lekarz dyżurny: 81 454 1124, punkt piel.: 81 454 1123
(Pododdział Chirurgii Małoinwazyjnej w dniu 11-13.11.2022 r. -nie udziela świadczeń zdrowotnych)

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1194, punkt piel.: 81 454 1191

Oddział Hematologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1219 i 81 454 1231, punkt piel.: 81 454 1220

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
lekarz dyżurny: 84 454 1249; 81 454 1254, punkt piel.: 81 454 1256, 81 454 1263;

Oddział Otorynolaryngologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1164; pokój lekarski: 81 454 1163, 81 454 1169;
punkt piel.: 81 454 1165

Oddział Chirurgii Plastycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lekarz dyżurny: 81 454 1109, pokój lekarski: 81 454 1112; punkt piel.: 81 454 1107

Oddział Immunologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1274, 81 454 1281, punkt piel.: 81 454 1279

Oddział Endokrynologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1466, punkt piel.: 81 454 1470, 84 454 1471

Oddział Urologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1174, punkt piel.: 81 454 1175

Blok Operacyjny
lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)

 • Punkt Pobrań Laboratorium - 11 listopada 2022r. – 13 listopada 2022r. – nieczynny.

Zakład Diagnostyki Obrazowej
lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402, technicy: 81 454 1395, 81 454 1397

Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w dniach 11 - 13 listopada 2022 r.

 • Oddział Chemioterapii Dziennej
 • Zespół Poradni Specjalistycznych
 • Zakład Patologii Nowotworów
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Ośrodek Rehabilitacji
 • Zakład Radioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
 • Punkt Pobrań Laboratorium - 11 listopada 2022r. – 13 listopada 2022r. – nieczynny.

Funkcjonowanie Rejestracji, Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni
w dniach 11 -13 listopada 2022r.

Rejestracja

 • rejestracja nieczynna z uwagi na okres świąteczny.
  Nagłe przyjęcia w Izbie Przyjęć

APTEKA SZPITALNA:

DZIAŁ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH

 • 11.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel. – 604-247-585
 • 11.2022 r. w godz. 00:00-07:30 - dyżur pod tel. - 604-247-585
 • 11.2022 r. w godz. 07:30-15:05 – dyżur stacjonarny: 81 454 1303
 • 11.2022 r. w godz. 15:05-24:00 – dyżur pod tel. – 530-063-005

APTEKA EKSPEDYCJA:

 • 11.2022 r. w godz. od 00:00-24:00 - dyżur pod tel. – 506-999-711
 • 11.2022 r. w godz. od 00:00-24:00 - dyżur pod tel. – 608-578-543
 • 11.2022 r. w godz. od 00:00-24:00 - dyżur pod tel. – 608-033-869

 

 

DZIAŁ ŻYWIENIA POZAJLITOWEGO:

 • 11.2022 r. w godz. od 07:30-15:05 - dyżur stacjonarny – 81 454 1306,
  81 454 1307

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 • 11.2022r. - dyżur pod tel. tel. 505 035 678
 • 11.2022r. - czynna w godz.: 7.00 do 19.00.
 • 11.2022r. - czynna w godz.: 19.00 do 7.00.

 


 

Шановні пані та панове, дорогі  пацієнти!
Інформую, що в період 11 - 13 листопада 2022р. Центр онкології Люблінської землі імені святого Яна з Дуклі працює в режимі чергувань згідно з наступним графіком:

Директор Центру онкології ім. св. Яна з Дуклі
професор, доктор медичиних наук Ельжбета Старославска

 

ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОНКОЛОГІЇ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ІМ. СВЯТОГО ЯНА З ДУКЛІ В ПЕРІОД 11 - 13 листопада 2022р.

Приймальне відділення працює без змін в режимі чергувань.
Черговий лікар Приймального відділення: 81 454 1020 та 81 454 1012.

Лікарняні відділення та організаційні відділи, які надають медичну допомогу в режимі 24-годинного чергування у святкові дні:

Відділення клінічної онкології (поверх I)
черговий лікар: 81 454 1026, медсестринський пункт: 81 454 1038

Відділення клінічної онкології (поверх II)
черговий лікар: 81 454 1236, медсестринський пункт: 81 454 1235, 81 454 1237

I відділення радіотерапії
черговий лікар: 81 454 1067, медсестринський пункт: 81 454 1068

II відділення радіотерапії
черговий лікар: 81 454 1091, медсестринський пункт: 81 454 1092

I відділення онкогінекології
черговий лікар: 81 454 1078, медсестринський пункт: 81 454 1080

II відділення онкогінекології (процедурне)
черговий лікар: 81 454 1201, медсестринський пункт: 81 454 1202

I відділення онкологічної хірургії
черговий лікар: 81 454 1099, медсестринський пункт: 81 454 1100

II відділення онкологічної хірургії з підвідділом малоінвазивної хірургії
черговий лікар: 81 454 1124, медсестринський пункт: 81 454 1123
(Підвідділ малоінвазивної хірургії в період з 16.06 до 19.06.2022 р. не надає медичних послуг)

Відділення ортопедо-травматологічної хірургії
черговий лікар: 81 454 1189, медсестринський пункт: 81 454 1191

Гематологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1219 i 81 454 1231, медсестринський пункт: 81 454 1220

Відділення гематології та трансплантації кісткового мозку
черговий лікар: 81 454 1254, медсестринський пункт: 81 454 1256

Отоларингологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1164, медсестринський пункт: 81 454 1165

Відділення пластичної хірургії
черговий лікар: 81 454 1212, медсестринський пункт: 81 454 1211

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
черговий лікар: 81 454 1109, медсестринський пункт: 81 454 1107

Відділення клінічної імунології
черговий лікар: 81 454 1274, 1281, медсестринський пункт: 81 454 1279

Ендокринологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1466, медсестринський пункт: 81 454 1470

Урологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1174, медсестринський пункт: 81 454 1175

Операційний блок
черговий лікар: 81 454 1142, медсестринський пункт: 81 454 1143, 81 454 1144

Діагностична медична лабораторія
тел. 81 454 1433, 81 454 1434 (біохімічна лабораторія)

 • Пункт забору матеріалу лабораторії  - 11 листопада 2022р. – 13 листопада 2022р. – зачинений.

Заклад діагностики методами медичної візуалізації
черговий лікар: 81 454 1401, 81 454 1402, техніки: 81 454 1395, 81 454 1397

Медичні підрозділи, які не надають медичних послуг в період 11 - 13 листопада 2022 р.

 • Відділення денної хіміотерапії
 • Комплекс спеціалізованих консультацій
 • Заклад патології пухлин
 • Заклад ядерної медицини
 • Центр реабілітації
 • Заклад радіотерапії
 • Заклад  брахітерапії
 • Центр профілактики пухлин та пропагування здоров’я 
 • Лабораторний пункт забору матеріалу - 11 листопада 2022р. – 13 листопада 2022р. – зачинений.

 Робота реєстратури, лікарняної аптеки та центральної стерилізаційної  в період 11 -13 листопада 2022р.

Реєстратура

- реєстратура не працює з огляду на святковий період. Невідкладний прийом в приймальному відділенні.

ЛІКАРНЯНА АПТЕКА:

Відділення цитостатичних ліків:

 • 11.2022 р. з 00:00 до 24:00 – чергування за тел. – 604-247-585
 • 11.2022 р. З 00:00 до 07:30 – чергування за тел. - 604-247-585
 • 11.2022 р. З 07:30 до 15:05 – стаціонарне чергування: 81 454 1303
 • 11.2022 р. З 15:05 до 24:00 – чергування за тел. – 530-063-005

АПТЕКА:

 • 11.2022 р. з 00:00 до 24:00 - чергування за тел. – 506-999-711
 • 11.2022 р. з 00:00 до 24:00 - чергування за тел. – 608-578-543
 • 11.2022 р. з 00:00 до24:00 - чергування за тел. – 608-033-869

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ:

 • 11.2022 р. з 07:30 до 15:05 – стаціонарне чергування – 81 454 1306,
  81 454 1307

ЦЕНТРАЛЬНА СТЕРИЛІЗАЦІЙНА

 • 11.2022r. - чергування за тел. 505 035 678
 • 11.2022r. - відчинено з 7.00 до 19.00.
 • 11.2022r. - відчинено з 19.00 до 7.00.