INFORMACJE DYREKTORA COZLSzanowni Państwo, Drodzy Pacjenci
Informuję iż w dniach: 24 – 26 grudnia 2022 r. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pracuje w trybie dyżurowym według poniższego harmonogramu.

 

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

 

HARMONOGRAM FUNKCJONOWNIA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W DNIACH 24 - 26 grudnia 2022r.

Izba Przyjęć funkcjonuje bez zmian.
Telefon do lekarza dyżurnego Izby Przyjęć 81 454 1020 oraz 81 454 1012/81 454 1016

Oddziały szpitalne i jednostki udzielające świadczeń medycznych 
w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego:

Oddział Onkologii Klinicznej (piętro I)
lekarz dyżurny: 81 454 1026, pokój lekarski: 81 454 1028, 81 454 1034, 81 454 1036;
punkt piel.: 81 454 1030, 81 454 1038

Oddział Onkologii Klinicznej (piętro II)
lekarz dyżurny: 81 454 1236, pokój lekarski: 81 454 1233, 81 454 1241,
punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237

I Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1067, pokój lekarski: 81 454 1072, punkt piel.: 81 454 1068

II Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1090; 81 454 1214, pokój lekarski: 81 454 1091,
punkt piel.: 81 454 1092

I Oddział Ginekologii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1078; pokój lekarski: 81 454 1079; punkt piel.: 81 454 1080

II Oddział Ginekologii Onkologicznej (zabiegowy)
lekarz dyżurny: 81 454 1201; punkt piel.: 81 454 1202, 81 454 1203

I Oddział Chirurgii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1099; pokój lekarski: 81 454 1098; punkt piel.: 81 454 1100

II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej
lekarz dyżurny: 81 454 1124, 81 454 1057 punkt piel.: 81 454 1123,
(Pododdział Chirurgii Małoinwazyjnej w dniu 24-26.12.2022 r. - nie udziela świadczeń zdrowotnych)

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1194, punkt piel.: 81 454 1191

Oddział Hematologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1219, 81 454 1231, punkt piel.: 81 454 1220

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
lekarz dyżurny: 84 454 1249; 81 454 1254, punkt piel.: 81 454 1256, 81 454 1258, 81 454 1262, 81 454 1263;

Oddział Otorynolaryngologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1164; pokój lekarski: 81 454 1163, 81 454 1169;
punkt piel.: 81 454 1165

Oddział Chirurgii Plastycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lekarz dyżurny: 81 454 1109, pokój lekarski: 81 454 1112; punkt piel.: 81 454 1107

Oddział Immunologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1278, 81 454 1281, punkt piel.: 81 454 1279

Oddział Endokrynologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1466, punkt piel.: 81 454 1470, 84 454 1471

Oddział Urologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1174, punkt piel.: 81 454 1175

Oddział Kardiologiczny                                                                                                       lekarz dyżurny: 84 454 1486,81 454 1488, punkt piel.:81 454 1489

Blok Operacyjny
lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)

Zakład Diagnostyki Obrazowej
lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402,81 454 1422, technicy: 81 454 1395,
81 454 1396, 81 454 1397

 

Punkt Pobrań Laboratorium 24 grudnia 2022r. – 26 grudnia 2022r. - nieczynny.

 

Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w dniach :
24 - 26
grudnia 2022 r.

 • Oddział Chemioterapii Dziennej
 • Zespół Poradni Specjalistycznych
 • Zakład Patologii Nowotworów
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Ośrodek Rehabilitacji
 • Zakład Radioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia

Funkcjonowanie Rejestracji, Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni
w dniach 24-26 grudnia 2022r.

Rejestracja

 • rejestracja nieczynna  z uwagi na okres świąteczny.
  Nagłe przyjęcia w Izbie Przyjęć

APTEKA EKSPEDYCJA:

 • 12.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 506-999-711
 • 12.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 607-572-284
 • 12.2022 r. w godz. 00:00-24:00 – dyżur pod tel. - 693-688-087

DZIAŁ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH:

 • 12.2022 r. w godz. 07:30-15:05 – dyżur stacjonarny. tel. 81 454 1303 w godz. 00:00-07:30 oraz 15:05-24:00 dyżur pod tel. - 530-063-005
 • 12.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 606-386-229
 • 12.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel: - 604-247-585

 

DZIAŁ ŻYWIENIA POZAJLITOWEGO:

 • 12.2022 r. w godz. od 07:30-15:05 - dyżur stacjonarny – 81 454 1306, 81 454 1307,

 

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 • 12.2022 r.- czynna w godz.: 7.00 do 19.00
 • 12.2022 r. - dyżur pod tel. - 505-035-678
 • 12.2022 r.- czynna w godz.: 19.00 do 7.00

 


 

Шановні пані та панове, дорогі  пацієнти!
Інформую, що в період 24 – 26 грудня 2022 р. Центр  онкології Люблінської землі імені святого Яна з Дуклі працює в режимі чергувань згідно з наступним графіком:

 

Директор Центру онкології ім. св. Яна з Дуклі
професор, доктор медичиних наук Ельжбета Старославска

 

ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОНКОЛОГІЇ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ІМ. СВЯТОГО ЯНА З ДУКЛІ В ПЕРІОД 24 - 26 грудня 2022р.

Приймальне відділення працює без змін
Телефон чергового лікаря Приймального відділення 81 454 1020 та 81 454 1012/81 454 1016

Відділення лікарні та підрозділи, які надають медичні послуги в режимі 24-годинного чергування у святкові дні:  

Відділення клінічної онкології (поверх I)
черговий лікар: 81 454 1026, ординаторська: 81 454 1028, 81 454 1034, 81 454 1036;
медсестринський пункт: 81 454 1030, 81 454 1038

Відділення клінічної онкології (поверх II)
черговий лікар: 81 454 1236, ординаторська: 81 454 1233, 81 454 1241,
медсестринський пункт: 81 454 1235, 81 454 1237

I відділення радіотерапії
черговий лікар: 81 454 1067, ординаторська: 81 454 1072, медсестринський пункт: 81 454 1068

II відділення радіотерапії
черговий лікар y: 81 454 1090; 81 454 1214, ординаторська: 81 454 1091,
медсестринський пункт: 81 454 1092

I відділення онкогінекології
черговий лікар: 81 454 1078; ординаторська: 81 454 1079; медсестринський пункт: 81 454 1080

II відділення онкогінекології (процедурне)
черговий лікар: 81 454 1201; медсестринський пункт: 81 454 1202, 81 454 1203

I відділення онкохірургії
черговий лікар: 81 454 1099; ординаторська: 81 454 1098; медсестринський пункт: 81 454 1100

II відділення онкохірургії з підвідділом малоінвазивної хірургії
черговий лікар: 81 454 1124, 81 454 1057 медсестринський пункт: 81 454 1123,
(Підвідділ малоінвазивної хірургії  в період 24-26.12.2022 r. не надає медичних послуг)

Відділення ортопедо-травматологічної хірургії
черговий лікар: 81 454 1194, медсестринський пункт: 81 454 1191

Гематологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1219, 81 454 1231, медсестринський пункт: 81 454 1220

Відділення гематології та трансплантації кісткового мозку
черговий лікар: 84 454 1249; 81 454 1254, медсестринський пункт: 81 454 1256, 81 454 1258, 81 454 1262, 81 454 1263;

Отоларингологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1164; ординаторська: 81 454 1163, 81 454 1169;
медсестринський пункт: 81 454 1165

Відділення пластичної хірургії
черговий лікар: 81 454 1212, медсестринський пункт: 81 454 1211

Відділення анестезіології та інтенсивної хірургії
черговий лікар: 81 454 1109, ординаторська: 81 454 1112; медсестринський пункт: 81 454 1107

Відділення клінічної імунології
черговий лікар: 81 454 1278, 81 454 1281, медсестринський пункт: 81 454 1279

Ендокринологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1466, медсестринський пункт: 81 454 1470, 84 454 1471

Урологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1174, медсестринський пункт: 81 454 1175

Кардіологічне відділення                                                                                                          черговий лікар: 84 454 1486,81 454 1488, медсестринський пункт:81 454 1489

Операційний блок
черговий лікар: 81 454 1142, медсестринський пункт: 81 454 1143, 81 454 1144

Діагностична медична лабораторія
тел. 81 454 1433, 81 454 1434 (біохімічна лабораторія)

Заклад діагностики методами медичної візуалізації
черговий лікар: 81 454 1401, 81 454 1402,81 454 1422, техніки: 81 454 1395,
81 454 1396, 81 454 1397

 

Пункт забору матеріалу лабораторії в період 24 грудня 2022р. – 26 грудня 2022р. - зачинений.

Медичні підрозділи, які не надають медичних послуг, в період
24 - 26
грудня 2022 р.:

 • Відділення денної хіміотерапії
 • Комплекс спеціалізованих консультацій
 • Заклад патології пухлин
 • Заклад ядерної медицини
 • Центр реабілітації
 • Заклад радіотерапії
 • Заклад брахітерапії
 • Центр профілактики пухлин та пропагування здоров’я

Робота реєстратури, лікарняної аптеки та центральної стерилізаційної  в період 24-26 грудня 2022р.

Реєстратура

 • реєстратура не працює з огляду на святковий період.
  Невідкладний прийом у приймальному відділенні.

АПТЕКА:

 • 12.2022 р. з 00:00 до 24:00 – чергуування за тел. - 506-999-711
 • 12.2022 р. з 00:00 до 24:00 - чергуування за тел. - 607-572-284
 • 12.2022 р. з 00:00 до 24:00 – чергуування за тел. - 693-688-087

Відділення цитостатичних ліків:

 • 12.2022 р. з 07:30 до 15:05 – стаціонарне чергування. тел. 81 454 1303 з 00:00 до 07:30 та з 15:05 до 24:00 чергування за тел. - 530-063-005
 • 12.2022 р. з 00:00 до 24:00 – чергування за тел. - 606-386-229
 • 12.2022 р. з 00:00 до 24:00 – чергування за тел: - 604-247-585

 

ВІДДІЛЕННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ:

 • 12.2022 р. з 07:30 до 15:05 — стаціонарне чергування – 81 454 1306, 81 454 1307,

 

ЦЕНТРАЛЬНА СТЕРИЛІЗАЦІЙНА

 • 12.2022 р.- відчинено з 7.00 до 19.00
 • 12.2022 р. - чергування за тел. - 505-035-678
 • 12.2022 р.- відчинено з 19.00 до 7.00