Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Krzysztof Paprota

Zastępca Kierownika:

lek. med. Joanna Juszczyńska

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
dr n. med. Agnieszka Budny
dr n. med. Paulina Kozakiewicz
lek. med. Mateusz Bilski
lek. med. Kazimiera Boguszewska
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Radomir Dębicki
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Jacek Kulik
lek. med. Zofia Udeh

Lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. med. Igor Banaszek
lek. med. Joanna Hałka
lek. med. Katarzyna Kuncewicz
lek. med. Anna Mazur

Pielęgniarki:

Kazimiera Kośmider
Barbara Mąka

Zadania realizowane:

Zakład Radioterapii realizuje leczenie napromienianiem pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz chorych w trybie ambulatoryjnym.
W wybranych sytuacjach istnieje możliwość pobytu na czas leczenia w hotelu PZMot przy ulicy Prusa 8 (koszt pobytu pokrywa COZL), który oddalony jest 800 metrów od Zakładu Radioterapii.

Rocznie w Zakładzie Radioterapii leczonych jest ponad 2000 pacjentów z nowotworami we wszystkich lokalizacjach.
W ramach współpracy z Kliniką Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie prowadzona jest także radioterapia dzieci z chorobami nowotworowymi.


Zakład Radioterapii stosuje następujące techniki radioterapeutyczne:

  • Radioterapię 3D z modulacją intensywności dawki
  • Radioterapię 3 D konformalną
  • Radioterapię z planowaniem dwuwymiarowym (2D)
  • Radioterapię paliatywną
  • Radioterapię z wykorzystaniem funkcjonalności bramkowania oddechowego


Od 1995 roku we współpracy z Kliniką Neurochirurgii UM w Lublinie Zakład Radioterapii wykonuje procedurę stereotaktycznej radiochirurgii zmian o typie AVM oraz guzów nowotworowych położonych wewnątrzczaszkowo.
Od 2002 roku dla potrzeb oddziałów hematologicznych wykonywana jest procedura napromieniania całego ciała (TBI).


Zakład Radioterapii realizuje procedury radioterapeutyczne w oparciu o :

  • sześć akceleratorów wysokoenergetycznych wyposażonych w kolimatory wielolistkowe
  • dwa tomografy komputerowe do symulacji
  • modelarnię wykonującą osłony indywidualne do terapii elektronowej i TBI 

 

Zakład Radioterapii ściśle współpracuje z Zakładem Fizyki Medycznej , który wykonuje plany napromieniania dla leczonych pacjentów oraz zabezpiecza stronę dozymetryczną.
Wszystkie działania związane z przygotowaniem i realizacją leczenia odbywają się z użyciem systemu zarządzania i weryfikacji MOSAIQ.
 

Lokalizacja:

Zakład Radioterapii - budynek nr 5 i nr 6

budynek 06

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1358 6/P1
Z-ca kierownika 81 454 1339 6/P1
Sekretariat 81 454 1341 6/P1
Sekretariat - fax 81 740 7979 6/P1
Gabinet lekarski nr 1 81 454 1341 6/P1
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1342 6/P1
Gabinet lekarski nr 3
(Poradnia Radioterapii)
81 454 1345 6/P1
Gabinet lekarski nr 4 81 454 1339 6/P1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1343 6/P1
Modelarnia 81 454 1346 6/P1
Sterownia Elekta 1 81 454 1347 5/ZR
Sterownia Elekta 2 81 454 1348 5/ZR
Sterownia Elekta 3 81 454 1349 5/ZR
Sterownia Elekta 4 81 454 1350 6/Parter
Sterownia Elekta 5 81 454 1351 6/Parter
Sterownia ARTISTE 3 81 454 1352 5/ZR
Sterownia TOMOGRAF ZT 81 454 1353 6/Parter
Punkt ruchu chorych 81 454 1355 6/Parter