Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Krzysztof Paprota

Zastępca Kierownika:

lek. med. Joanna Juszczyńska

Lekarze:

dr n. med. Danuta Boguszewska
dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
dr n. med. Dariusz Surdyka
lek. med. Mateusz Bilski
lek. med. Kazimiera Boguszewska
lek. med. Agnieszka Budny
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Joanna Grabik-Jaworska
lek. med. Piotr Kozłowski
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Ewa Łyjak
lek. med. Zofia Udeh

Zadania realizowane:

Zakład Radioterapii prowadzi radioterapię pacjentów hospitalizowanych oraz kierowanych przez poradnie do leczenia ambulatoryjnego. W skład Zakładu Radioterapii wchodzi Pracownia Teleradioterapii, któa zajmuje się:

  • prowadzeniem procesu leczenia energią promienistą w ścisłej współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego,
  • wykonywaniem pracy ze źródłami promieniowania (obsługa aparatury do radioterapii) przez pracowników, mających odpowiednie przeszkolenie (certyfikat),
  • wykonywaniem pracy ze źródłami promieniowania ściśle według technologicznych instrukcji pracy.

Leczenie energią promienistą odbywa się w oparciu o indywidualną kartę naświetlań. Sposób prowadzenia radioterapii dla pacjentów szpitalnych określa i nadzoruje lekarz kierujący oddziałem. Sposób prowadzenia radioterapii dla pacjentów ambulatoryjnych określa i nadzoruje lekarz specjalista z Zakładu Radioterapii.

Lokalizacja:

Zakład Radiotrarpii - budynek nr 5 i nr 6

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1358 6/P1
Z-ca kierownika 81 454 1341 6/P1
Sekretariat 81 454 1340 6/P1
Sekretariat - fax 81 740 79 79 6/P1
Gabinet lekarski nr 1 81 454 1341 6/P1
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1342 6/P1
Gabinet lekarski nr 3 81 454 1345 6/P1
Gabinet lekarski nr 4 81 454 1344 6/P1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1343 6/P1
Modelarnia 81 454 1346 6/P1
Sterownia ONKOR 1 81 454 1347 5/ZR
Sterownia ONKOR 2 81 454 1348 5/ZR
Sterownia ONKOR 3 81 454 1349 5/ZR
Sterownia ARTISTE 1 81 454 1350 6/Parter
Sterownia ARTISTE 2 81 454 1351 6/Parter
Sterownia ARTISTE 3 81 454 1352 5/ZR
Sterownia TOMOGRAF ZT 81 454 1353 6/Parter
Przygotowanie pacjenta 81 454 1354 6/Parter
Punkt ruchu chorych 81 454 1355 6/Parter