Pracownicy:

Kierownik:

lek. med. Jacek Kulik

Zastępca Kierownika:

lek. med. Joanna Juszczyńska

Lekarze:

dr n. med. Mateusz Bilski
dr n. med. Agnieszka Budny
dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
dr n. med. Paulina Kozakiewicz
dr n. med. Krzysztof Paprota
lek. med. Igor Banaszek
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Radomir Dębicki
lek. med. Joanna Hałka
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Katarzyna Kuncewicz
lek. med. Zofia Udeh

Lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. med.Mikołaj Skrzypczak
lek. med.Bartosz Staszewski

Kierownik Zespołu Elekroradiologów:

Iwona Lusawa

Zastępca Kierownika Zespołu Elekroradiologów:

mgr Aneta Wychadańczuk-Pączek

Elekroradiolodzy:

Adamczyk Andrzej
Adamiak Monika
Adamiec Agnieszka
Bartosiewicz Iwona
Batyra Eliza
Cieślik Hanna
Drobik Marcin
Dudzik Bernadeta
Dziewiela Artur
Fariaszewski Paweł
Gawrońska Agnieszka
Gołąb Bartłomiej
Jaśkowska Magdalena
Klimczuk Jolanta
Krakowska Urszula
Krawczyk Jacek
Kursa Magdalena
Litka Jolanta
Lusawa Iwona
Malec Marcin
Malec Sebastian
Maleszyk Agnieszka
Mazurewicz Barbara
Michalak Anna
Michalczyk Magdalena
Patyra Renata
Pączek Tomasz
Pielecha Joanna
Pietrak Krystian
Rachwał Małgorzata
Romańczuk Maciej
Wadowski Tomasz
Wychadańczuk-Pączek Aneta
Zielińska Jolanta

Zadania realizowane:

W Zakładzie Radioterapii prowadzone jest leczenie chorych na pierwotne i przerzutowe nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego), nowotwory regionu głowy i szyi (raki jamy ustnej, gardła i krtani, tarczycy), nowotworów płuc, śródpiersia, raka piersi, nowotworów narządu rodnego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, nowotworów skóry, guzów mięśni i kości (mięsaków), czerniaka oraz nowotworów hematologicznych.

Zakład Radioterapii COZL stosuje teleradioterapię, kojarzoną w różnych sekwencjach z leczeniem operacyjnym, chemioterapią i hormonoterapią. W zależności od wskazań klinicznych, możliwe jest zastosowanie samodzielnej radioterapii, radioterapii przedoperacyjnej lub pooperacyjnej, samodzielnej radiochemioterapii, radiochemioterapii przedoperacyjnej lub pooperacyjnej oraz skojarzonej radioterapii i hormonoterapii. W wybranych przypadkach istnieje możliwość skojarzenia teleradioterapii oraz brachyterapii.

Zakład Radioterapii prowadzi leczenie pacjentów w trybie ambulatoryjnym oraz przygotowuje plany leczenia pacjentów leczonych w trybie szpitalnym w ścisłej współpracy z Oddziałami Radioterapii, Onkologii Klinicznej, Ginekologii Onkologicznej i Zakładem Brachyterapii.

Od 1995 roku we współpracy z Kliniką Neurochirurgii UM w Lublinie Zakład Radioterapii wykonuje procedurę stereotaktycznej radiochirurgii zmian o typie AVM oraz guzów nowotworowych położonych wewnątrzczaszkowo.

Od 2002 roku dla potrzeb oddziałów hematologicznych wykonywana jest procedura napromieniania całego ciała (TBI).
W ramach współpracy z Kliniką Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie prowadzona jest także radioterapia dzieci z chorobami nowotworowymi.

Rocznie w Zakładzie Radioterapii leczonych jest ponad 2500 pacjentów z nowotworami we wszystkich lokalizacjach.

Zakład Radioterapii ściśle współpracuje z Zakładem Fizyki Medycznej, który wykonuje plany napromieniania dla leczonych pacjentów oraz zabezpiecza stronę dozymetryczną.
Wszystkie działania związane z przygotowaniem i realizacją leczenia odbywają się z użyciem systemu zarządzania i weryfikacji MOSAIQ.


Techniki napromieniania stosowane w Zakładzie Radioterapii:

 • radioterapia konformalna 3D CRT, 
 • radioterapia z modulowaną intensywnością wiązki (IMRT),
 • radioterapia dynamiczna, łukowa (VMAT),
 • radioterapia sterowana obrazem (IGRT) - w oparciu o wszczepiane znaczniki,
 • radioterapia z uwzględnieniem fazy oddechowej (4D),
 • radioterapia na wstrzymanym wdechu (ABC, DIBH),
 • radioterapia stereotaktyczna / radiochirurgia zmian śródczaszkowych (SRS),
 • radioterapia stereotaktyczna zmian pozaczaszkowych (SBRT),
 • napromienianie całego ciała (TBI), napromienianie połowy ciała (HBI),
 • radioterapia paliatywna. 

Zakład Radioterapii dysponuje:

 • 5 akceleratorami Versa HD firmy Elekta zainstalowanymi w latach 2018-2022
 • aparatem do tomoterapii Radixact firmy Accuray zainstalowanym w 2023r. I doposażonym w nowe funkcjonalności w 2024r w ramach programu Ministerstwa Zdrowia Narodowa Strategia Onkologiczna „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania oraz doposażenie akceleratorów”.
  Projekty Unijne i Dofinansowania

 


Informacje, które pomogą przygotować się do radioterapii i sprawnie przejść przez zaplanowane leczenie:

 1.  O terminie i godzinie rozpoczęcia radioterapii zostanie Pan/Pani poinformowany/a telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2.  W dniu rozpoczęcia radioterapii, pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie do Punktu Ruchu Chorych Zakładu Radioterapii. Następnie, podczas wizyty wprowadzającej lekarz prowadzący, specjalista radioterapii odpowie na pytania oraz przedstawi szczegóły leczenia oraz postępowania podczas napromieniania. Lekarz wskaże aparat terapeutyczny (akcelerator), gdzie ustalona zostanie godzina, na którą należy zgłaszać się na każdy seans radioterapii. Ze względu na ochronę danych osobowych nadajemy numer identyfikacyjny, za pomocą którego Pacjent jest wzywany na napromienianie.
 3.  O ustalonej godzinie Pacjent zgłasza się bezpośrednio do pomieszczenia terapeutycznego (akceleratora) podając personelowi swój numer identyfikacyjny.
 4.  Pacjent jest proszony przez personel (technika radioterapii) do sterowni akceleratora, gdzie zostają zweryfikowane dane osobowe. Następnie personel wskazuje miejsce, gdzie można przygotować się do seansu radioterapii (zmienić, lub pozostawić odzież / bieliznę).
 5.  O kolejności napromieniania decyduje personel pracujący na danym akceleratorze.
 6.  Należy regularnie (1 raz w tygodniu), zgłaszać się na wizyty kontrolne w takcie radioterapii do lekarza prowadzącego.
 7.  Ostatniego dnia napromieniania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego w celu otrzymania zaleceń do dalszego postępowania oraz karty informacyjnej z leczenia ambulatoryjnego przeprowadzonego w Zakładzie Radioterapii.
 8.  Należy przyjmować leki zgodnie z zaleceniami, dbać o regularne, lekkostrawne posiłki i nawodnienie organizmu.
 9.  Należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego dotyczących profilaktyki odczynu popromiennego w tym odpowiedniej pielęgnacji skóry.
 10.  W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub gorączki należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem prowadzącym (lub innym lekarzem w Zakładzie Radioterapii) oraz doraźnie z lekarzem rodzinnym. 

O czym należy pamiętać podczas procesu leczenia w Zakładzie Radioterapii:

 • Leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami.
 • Dbać o regularne, lekkostrawne posiłki i nawodnienie organizmu.
 • Należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego dotyczących profilaktyki odczynu popromiennego w tym odpowiedniej pielęgnacji skóry.
 • W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub gorączki należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem prowadzącym (lub innym lekarzem w Zakładzie Radioterapii) oraz doraźnie z lekarzem rodzinnym.

 

Lokalizacja:

Zakład Radioterapii - budynek nr 5 i nr 6

budynek 06

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1358 6/P1
Z-ca kierownika 81 454 1339 6/P1
Sekretariat 81 454 1341 6/P1
Sekretariat - fax 81 740 7979 6/P1
Gabinet lekarski nr 1 81 454 1341 6/P1
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1338 6/P1
Gabinet lekarski nr 4
(Poradnia Radioterapii)
81 454 1345 6/P1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1342 6/P1
Gabinet lekarski nr 6 81 454 1339 6/P1
Modelarnia 81 454 1346 6/P1
Sterownia Elekta 1 81 454 1347 5/ZR
Sterownia Elekta 2 81 454 1348 5/ZR
Sterownia Elekta 3 81 454 1349 5/ZR
Sterownia Elekta 4 81 454 1350 6/Parter
Sterownia Elekta 5 81 454 1351 6/Parter
Sterownia Tomoterapii 81 454 1352 5/ZR
Sterownia TOMOGRAF ZT 81 454 1353 6/Parter
Punkt ruchu chorych 81 454 1355 6/Parter