Pracownicy:

Kierownik:

lek. med. Jacek Kulik

Zastępca Kierownika:

lek. med. Joanna Juszczyńska

Lekarze:

dr n. med. Mateusz Bilski
dr n. med. Agnieszka Budny
dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
dr n. med. Paulina Kozakiewicz
dr n. med. Krzysztof Paprota
lek. med. Igor Banaszek
lek. med. Kazimiera Boguszewska
lek. med. Dorota Charkot
lek. med. Magdalena Czubacka-Trafisz
lek. med. Radomir Dębicki
lek. med. Joanna Hałka
lek. med. Katarzyna Król
lek. med. Katarzyna Kuncewicz
lek. med. Zofia Udeh

Lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. med.Mikołaj Skrzypczak
lek. med.Bartosz Staszewski

Pielęgniarki:

Kazimiera Kośmider
Barbara Mąka

Zadania realizowane:

Zakład Radioterapii realizuje leczenie napromienianiem pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz chorych w trybie ambulatoryjnym.
W wybranych sytuacjach istnieje możliwość pobytu na czas leczenia w hotelu PZMot przy ulicy Prusa 8 (koszt pobytu pokrywa COZL), który oddalony jest 800 metrów od Zakładu Radioterapii.

Rocznie w Zakładzie Radioterapii leczonych jest ponad 2000 pacjentów z nowotworami we wszystkich lokalizacjach.
W ramach współpracy z Kliniką Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie prowadzona jest także radioterapia dzieci z chorobami nowotworowymi.


Zakład Radioterapii stosuje następujące techniki radioterapeutyczne:

 • Radioterapię 3D z modulacją intensywności dawki
 • Radioterapię 3 D konformalną
 • Radioterapię z planowaniem dwuwymiarowym (2D)
 • Radioterapię paliatywną
 • Radioterapię z wykorzystaniem funkcjonalności bramkowania oddechowego


Od 1995 roku we współpracy z Kliniką Neurochirurgii UM w Lublinie Zakład Radioterapii wykonuje procedurę stereotaktycznej radiochirurgii zmian o typie AVM oraz guzów nowotworowych położonych wewnątrzczaszkowo.
Od 2002 roku dla potrzeb oddziałów hematologicznych wykonywana jest procedura napromieniania całego ciała (TBI).


Zakład Radioterapii realizuje procedury radioterapeutyczne w oparciu o :

 • sześć akceleratorów wysokoenergetycznych wyposażonych w kolimatory wielolistkowe
 • dwa tomografy komputerowe do symulacji
 • modelarnię wykonującą osłony indywidualne do terapii elektronowej i TBI 

 

Zakład Radioterapii ściśle współpracuje z Zakładem Fizyki Medycznej , który wykonuje plany napromieniania dla leczonych pacjentów oraz zabezpiecza stronę dozymetryczną.
Wszystkie działania związane z przygotowaniem i realizacją leczenia odbywają się z użyciem systemu zarządzania i weryfikacji MOSAIQ.


Przekazujemy informacje, które pomogą przygotować się do radioterapii i sprawnie przejść przez zaplanowane leczenie:

 1.  O terminie i godzinie rozpoczęcia radioterapii zostanie Pan/Pani poinformowany/a telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2.  W dniu rozpoczęcia radioterapii, pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie do Punktu Ruchu Chorych Zakładu Radioterapii. Następnie, podczas wizyty wprowadzającej lekarz prowadzący, specjalista radioterapii odpowie na pytania oraz przedstawi szczegóły leczenia oraz postępowania podczas napromieniania. Lekarz wskaże aparat terapeutyczny (akcelerator), gdzie ustalona zostanie godzina, na którą należy zgłaszać się na każdy seans radioterapii. Ze względu na ochronę danych osobowych nadajemy numer identyfikacyjny, za pomocą którego Pacjent jest wzywany na napromienianie.
 3.  O ustalonej godzinie Pacjent zgłasza się bezpośrednio do pomieszczenia terapeutycznego (akceleratora) podając personelowi swój numer identyfikacyjny.
 4.  Pacjent jest proszony przez personel (technika radioterapii) do sterowni akceleratora, gdzie zostają zweryfikowane dane osobowe. Następnie personel wskazuje miejsce, gdzie można przygotować się do seansu radioterapii (zmienić, lub pozostawić odzież / bieliznę).
 5.  O kolejności napromieniania decyduje personel pracujący na danym akceleratorze.
 6.  Należy regularnie (1 raz w tygodniu), zgłaszać się na wizyty kontrolne w takcie radioterapii do lekarza prowadzącego.
 7.  Ostatniego dnia napromieniania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego w celu otrzymania zaleceń do dalszego postępowania oraz karty informacyjnej z leczenia ambulatoryjnego przeprowadzonego w Zakładzie Radioterapii.
 8.  Należy przyjmować leki zgodnie z zaleceniami, dbać o regularne, lekkostrawne posiłki i nawodnienie organizmu.
 9.  Należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego dotyczących profilaktyki odczynu popromiennego w tym odpowiedniej pielęgnacji skóry.
 10.  W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub gorączki należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem prowadzącym (lub innym lekarzem w Zakładzie Radioterapii) oraz doraźnie z lekarzem rodzinnym. 

 

Lokalizacja:

Zakład Radioterapii - budynek nr 5 i nr 6

budynek 06

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1358 6/P1
Z-ca kierownika 81 454 1339 6/P1
Sekretariat 81 454 1341 6/P1
Sekretariat - fax 81 740 7979 6/P1
Gabinet lekarski nr 1 81 454 1341 6/P1
Gabinet lekarski nr 2 81 454 1338 6/P1
Gabinet lekarski nr 4
(Poradnia Radioterapii)
81 454 1345 6/P1
Gabinet lekarski nr 5 81 454 1342 6/P1
Gabinet lekarski nr 6 81 454 1339 6/P1
Modelarnia 81 454 1346 6/P1
Sterownia Elekta 1 81 454 1347 5/ZR
Sterownia Elekta 2 81 454 1348 5/ZR
Sterownia Elekta 3 81 454 1349 5/ZR
Sterownia Elekta 4 81 454 1350 6/Parter
Sterownia Elekta 5 81 454 1351 6/Parter
Sterownia Tomoterapii 81 454 1352 5/ZR
Sterownia TOMOGRAF ZT 81 454 1353 6/Parter
Punkt ruchu chorych 81 454 1355 6/Parter