Dodatkowa opieka

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w opiece nad członkiem rodziny hospitalizowanym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Udział rodziny/opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego, ułatwia adaptację w warunkach szpitalnych. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres czynności, w które może włączyć się rodzina.

OPIPEKA 1  Dodatkowa opieka - poradnik