Przygotowanie pacjenta do badania w rezonansie magnetycznym (MRI)

 • Badanie MRI przeprowadzane jest w warunkach pola magnetycznego, nie jest obojętne dla zdrowia i może być wykonane tylko na zlecenie lekarza - konieczne jest skierowanie na badanie zgodnie z obowiązującym wzorcem.
 • Na badanie pacjent musi być na czczo (minimum 5 godz. bez jedzenia i 3 godz. bez picia).
 • Zażycie leków, które są przyjmowane stale musi być dostosowane do godzin badania.
 • Nie zaleca się badań MRI w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze.
 • Na badanie MRI jamy brzusznej i miednicy małej pacjent musi zgłosić się na 1 godz. przed wyznaczonym terminem badania; na pozostałe badania MRI na 30 min.
 • Ze względu na możliwe nieznane przeciwwskazania do badania MRI pacjent na to badanie musi być w pełnym kontakcie. Pacjenci nieprzytomni lub w utrudnionym kontakcie nie mogą być badani w MRI ze względu na możliwe zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Badanie MRI nie może być wykonane (przeciwwskazania bezwzględne) u chorych z:

 • wszczepionym elektrostymulatorem serca
 • wszczepionymi neurostymulatorami
 • klipsami naczyniowymi po operacjach tętniaków mózgu
 • implantem ślimakowym
 • metalicznym ciałem obcym w obrębie gałki ocznej
 • z określonym rodzajem zastawek serca (wszystkie zastawki wymagają sprawdzenia) - dokumentacje musi dostarczyć pacjent do wglądu
 • urządzeniem aktywowanym magnetycznie
 • klaustrofobią

Badania MRI można wykonać u pacjentów (przeciwwskazania względne) z wszczepionymi:

 • stentami w naczyniach wieńcowych i innych niż wieńcowe po upływie 8 tygodni od wszczepienia
 • klipsami hemostatycznymi po upływie 6 tygodni od operacjiimplantami ortopedycznymi po upływie 6 tygodni od operacji, wymagane jest dostarczenie do pracowni dokumentacji leczenia szpitalnego z określonym typem zastosowanego implantu, datą jego produkcji oraz materiału z jakiego został wykonany
 • metalicznymi ciałami obcymi w ciele pacjenta - indywidualne rozstrzyganie możliwych powikłań
 • wkładkami domacicznymi
 • implantami dentystycznymi
 • implantami soczewek

Badania MRI są długotrwałe od 30 min do 1 godz. W świetle obowiązujących wytycznych ESUR pacjent musi mieć oznaczony aktualny (ważność 30 dni) poziom e-GFR, ponieważ stosowane środki paramagnetyczne mogą wykazywać działanie nefrotoksyczne i powodować zespół samoistnego włóknienia, więc pacjent, na podstawie oznaczonego poziomu e-GFR, wymaga następowych działań zmniejszających te negatywne działania. Skierowanie musi być kompletnie wypełnione.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

aparatura MR