Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Jarosław Kuna

Zastępca Kierownika:

mgr Katarzyna Jarosz

Zadania realizowane:

Przedsiębiorstwo Medyczne Laboratorium Diagnostyczne świadczy usługi na rzecz pacjentów w zakresie badań diagnostycznych, w tym:

 • analiz wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
 • badań z zakresu analityki medycznej,
 • badań mikrobiologicznych.

Zakres wykonywanych badań:

 • W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wykonuje się szeroki wachlarz badań z zakresu: hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, biochemii, serologii transfuzyjnej, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki onkologicznej oraz mikrobiologii dla potrzeb Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jak i dla innych zleceniodawców.
 • Laboratorium oferuje szeroki panel oznaczeń niezbędnych w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu choroby u pacjentów, jak również prowadzi działalność badawczą i szkoleniową.
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest czynne całą dobę.

Punkt pobrań:

Punkt pobrań  materiału do badań jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.30 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 (od kwietnia 2016 roku). Punkt pobrań znajduje się na poziomie wysoki parter w nowym budynku łóżkowym nr 4 szpitala.   

Dokonania:

Jesteśmy organizatorami szkoleń z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej dla pracowników laboratoriów medycznych. Prowadzimy staże podstawowe i kierunkowe z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Aparatura:

Analizatory hematologiczne:

 • Analizator XT-1800i i XT 4000 Wykonują morfologię krwi pełnej wraz ze wzorem odsetkowym leukocytów (podział na 5 populacji) oraz oznaczenie liczby retikulocytów.
 • Urządzenie do cyfrowej analizy rozmazu Cellvision TM DM8. Urządzenie do automatycznego rozdziału krwinek białych.
 • Mikrofotometr kapilarny do pomiaru odczynu opadania erytrocytów. Alifax roller 20 PN – analizator do oznaczania OB.
 • Analizator koagulologiczny SYSMEX CS -2100i , wykonuje czasy krzepnięcia: czas probrombinowy, czas koalinowo-kefalinowy, fibrynogen, d-dimery.

Analizatory immunochemiczne:

 • Analizator immunochemiczny Cobas e8000 i Cobas e601 - oba analizatory wykonują badania z zakresu immunochemii: markery nowotworowe, hormony, markery sercowe i zapalne.
 • Analizator Atellica Neph 630 – na tym analizatorze metodą nefelometrii wykonujemy oznaczenia poziomu przeciwciał w klasach IgG (wraz z podklasami), IgM, IgA, IgE.

Analizatory biochemiczne:

 • Dwa analizatory Beckman AU 680 oraz AU 480 wykonują badania z zakresu szeroko pojętej chemii klinicznej.
 • Analizator równowagi kwasowo- zasadowej ABL 90 FLEX – wykonuje badania z zakresu oksymetrii, parametrów gazowych, elektrolitowych.

Analizatory mikrobiologiczne:

 • Aparat Bact/Alert 3 D- analizator służący do wczesnego wykrywania drobnoustrojów we krwi.
 • Analizator mikrobiologiczny Phoenix TM służący do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów.

Analizator do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej:

 • Aparat IH-1000 analizator do oznaczania grup krwi i dobierania krwi do transfuzji.

EUROBLOT MASTER – analizator do oznaczeń typu blot
Hydrasys Sebia – analizator do wykonywania elektroforezy białek krwi i immunofiksacji

Lokalizacja:

budynek nr 4, piętro 7

budynek nr 3, piętro 1 - punkt pobrań

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1444 P7
Pokój walidacyjny 81 454 1425 P7
Pokój banku krwi 81 454 1426 P7
Pokój serologii gr.krwi 81 454 1427 P7
Pracownia mikrobiologii 81 454 1428 P7
Pracownia mikrobiologii 81 454 1429 P7
Magazyn brudny  81 454 1430 P7
Hematologia  81 454 1431 P7
Pokój mikroskopowy  81 454 1432 P7
Pracownia biochemiczna  81 454 1433 P7
Pracownia biochemiczna  81 454 1434 P7
Pokój socjalny  81 454  1435 P7
Punkt pobrań materiału do badań  81 454 1437 3/P1

Do Pobrania:

Ulotka informacyjna w formacie jpg
Cennik badań w formacie pdf.