Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Franciszek Szubstarski

Zastępca Kierownika:

lek. med. Natalia Anna Zwierzyńska

Zadania realizowane:

 • Zakład Patologii Nowotworów wykonuje badania histopatologiczne, immunohistochemiczne, cytologiczne, śródoperacyjne badania doraźne.
 • Zakład Patologii Nowotworów zajmuje się: diagnostyką morfologiczną tkanek, płynów pochodzących z jam ciała, aspiratów i rozmazów cytologicznych dostarczanych do Zakładu z oddziałów i poradni COZL.
 • W skład Zakładu Patologii Nowotworów wchodzą:
  • Pracownia Histopatologiczna
  • Pracownia Cytologiczna
  • Pracownia Immunohistochemiczna
  • Pracownia Badań Śródoperacyjnych

Informacje szczegółowe:

 • Diagnostyka histopatologiczna w pełnym zakresie prowadzona jest w Zakładzie od 1953 roku.
 • W Zakładzie Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wykonujemy badania z zakresu diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej, histochemicznej i immunohistochemicznej.
 • Przygotowujemy rocznie około 25 tysięcy preparatów histopatologicznych i cytologicznych. Wykorzystujemy do tego urządzenia laboratoryjne pozwalające na całkowitą automatyzację realizowanych procedur i uzyskiwanie w krótkim czasie dobrej jakości preparatów mikroskopowych.
 • W Zakładzie zatrudniamy wysokokwalifikowany personel lekarski, cytomorfologów, doświadczonych techników laboratoryjnych.
 • Pracownicy Zakładu uczestniczą w pracach naukowych i biorą udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych organizowanych z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów.
 • Bazę diagnostyczną Zakładu stanowią wysokiej jakości mikroskopy świetlne i programy komputerowe pozwalające na przygotowanie specjalistycznej dokumentacji fotograficznej i komputerową analizę obrazu.
 • W pracy diagnostycznej w jak najszerszym zakresie kierujemy się zasadami tradycyjnej „szkoły histoklinicznej” uwzględniającej w ostatecznym rozpoznaniu pełny zakres informacji klinicznej o chorym.

Badania histopatologiczne:

W diagnozowaniu procesów nowotworowych poza rutynowym barwieniem hematoksyliną i eozyną w wymagających tego przypadkach nowotworów złośliwych stosujemy metody barwień specjalistycznych: immunohistochemicznych (szeroki panel przeciwciał) i histochemicznych.

Badania śródoperacyjne:

Na zlecenie oddziałów zabiegowych wykonujemy badania doraźne. Śródoperacyjna ocena złośliwości nowotworu umożliwia podjęcie decyzji o radykalności zabiegu operacyjnego.

Badania cytologii aspiracyjnej (BAC):

Od 30 lat zajmujemy się diagnostyką cytologii aspiracyjnej cienkoigłowej. Wykonujemy ocenę cytologiczną zmian następujących narządów:

 • guzów piersi
 • węzłów chłonnych
 • tarczycy
 • ślinianek
 • guzów tkanek miękkich
 • skóry i powłok ciała
 • narządów jamy brzusznej

Badania cytologii złuszczeniowej:

Mamy odpowiednie przygotowanie i duże doświadczenie w ocenie trudnych przypadków rozmazów cytologii ginekologicznej pobieranych po leczeniu promieniami oraz w ocenie tzw. cytologii ginekologicznej przesiewowej. Jako jeden z pierwszych ośrodków w regionie wprowadziliśmy ocenę preparatów cytologicznych w/g systemu Bethesda. Od 5 lat uczestniczymy w realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w ramach kontraktu NFZ.

Badania konsultacyjne

W Zakładzie Patologii wykonujemy konsultacje dla potrzeb Oddziałów Klinicznych, Zakładów Terapeutycznych, Przychodni Specjalistycznych Centrum Onkologii i regionalnych Pracowni Patomorfologii.

Lokalizacja:

Budynek Łóżkowy nr 4, piętro 7

budynek 04

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1321 4/P7
Sekretariat 81 454 1320 4/P7
Pokój Asystentów 81 454 1322 4/P7
Pokój Asystentów 81 454 1323 4/P7
Pokój Asystentów
Zast. Kierownika
81 454 1324 4/P7
Pokój Asystentów 81 454 1325 4/P7
Rejestracja materiału 81 454 1326 4/P7
Biuro/księgowość 81 454 1327 4/P7
Pisemna emisja wyników 81 454 1328 4/P7
Pracownia dokumentacji
dydaktycznej
81 454 1329 4/P7
Pracownia
immunohistochemiczna IHC
81 454 1330 4/P7
Pracownia INTRA 81 454 1331 4/P7
Przyjmowanie materiału 81 454 1332 4/P7
Krojenie materiału 81 454 1333 4/P7
Archiwum 81 454 1334 4/P7
Sekretariat / fax 81 454 1335 4/P7

Certyfikaty:

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Lublin

Czytaj więcej o certyfikatach