Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jan z Dukli Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Województwa Lubelskiego na konferencję podsumowującą projekt pn.:

„Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”,

Która odbędzie się w formie online w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00
na stronie cozl.eu/konferencja2021 oraz na mediach społecznościowych COZL.

konf 02