Działalność:

Podstawą prowadzenia badań klinicznych w oparciu o bazę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie (COZL) jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy podmiotem występującym o przeprowadzenie badania, Głównym Badaczem i COZL.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia badania klinicznego w COZL i rozpoczęcia prac nad negocjacją kontraktu:

 1. wypełniony przez Sponsora/CRO formularz - wniosek zgłoszenia o przeprowadzenie badania z załącznikami w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. i na piśmie w oryginale z podpisem zlecającego do głównego badacza (Wniosek z załącznikami w formacie doc.)
 3. elektroniczna/lub papierowa wersja aktualnego Protokołu Badania
 4. streszczenie protokołu i wykaz procedur (flow-chart) w języku polskim
 5. aktualny KRS (lub inny dokument rejestrowy) firmy sponsorującej badanie z nazwiskami osób uprawnionymi do jej reprezentowania
 6. upoważnienie od firmy dla CRO do reprezentowania Sponsora
 7. polisa ubezpieczenia badania
 8. wysokość budżetu całkowitego przeznaczonego na Badanie dla Ośrodka i Badacza.

Proces zawarcia kontraktu:

 1. przesłanie przez Sponsora Badania wymaganych dokumentów
 2. weryfikacja projektu umowy merytoryczno – prawna przez radcę prawnego
 3. negocjacja zapisów umowy ze Sponsorem badania
 4. przygotowanie wyceny badania - podział budżetu pomiędzy Ośrodek i Badacza
 5. przesłanie umowy do głównego badacza
 6. potwierdzenie wyceny z Głównym Badaczem i Sponsorem Badania
 7. zaakceptowanie Umowy  i podpisywanie przez wszystkie Strony
 8. rejestracja Badania w rejestrze Ośrodka, nadanie wewnętrznego nr .......

Ośrodek będzie rozpatrywać umowy wraz z wymaganymi dokumentami według daty wpływu.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 7

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1299 4/P7
Biuro 81 454 1298 4/P7

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Pobrania:

Wniosek z załącznikami w formacie doc.

Adres

Badania Kliniczne
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli w Lublinie
ul. dr K. Jaczewskiego 7
(nowy budynek nr4, 7 piętro)
20-090 Lublin Polska

Nazwa i adres banku

PKO BP SA Centrum korporacyjne
20-538 Lublin ul. Watykańska 7
NR  IBAN PL  94 1020 3147 0000 8902 0116 3666
SWIFT: BPKOPLPW