Pracownicy:

Koordynator:

dr n. med. Beata Kościańska

Kierownik:

mgr inż. Justyna Niewęgłowska

Zadania realizowane:

 • gromadzi, przetwarza i analizuje dane epidemiologiczne na temat zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w regionie objętym działaniem oraz przekazuje zgromadzone dane do Krajowego Rejestru Nowotworów,
 • współpracuje z konsultantami wojewódzkimi przy opracowywaniu analiz i oceny stanu zdrowotnego i potrzeb zdrowotnych ludności regionu,
 • przygotowuje, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych oraz konsultantami wojewódzkimi, dane epidemiologiczne do planów, opracowań i sprawozdań.

Dokument źródłowy:

Dokumentem źródłowym gromadzonych danych są Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZN/1a), które powinny być wypełniane przez lekarzy wszystkich jednostek służby zdrowia w przypadkach rozpoznania nowego zachorowania, bądź zgonu z powodu nowotworu złośliwego,a także jako karty kontrolne w przypadkach kontaktu ze służbą zdrowia pacjentów z wywiadem nowotworowym. Karty nadsyłane są do Lubelskiego Rejestru Nowotworów - Wojewódzkiego Biura Rejestracji do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (instrukcja wypełniania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego). Obowiązkowi zgłaszania podlegają wszystkie nowotwory złośliwe, opisane zakresem kodów 10 Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do D09 (oraz potwierdzone histopatologicznie przypadki z rozpoznaniami D37-D48).

Od 2013 roku korzystając z aplikacji KRN można elektronicznie wypełniać KZNZ.

Logowanie do aplikacji: https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml
Konto w aplikacji można założyć pod poniższym linkiem: https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml

W razie wątpliwości pracownicy Rejestru służą pomocą w zakresie zasad wypełniania KZNZ, jak również błędów pojawiających się w trakcie ich uzupełniania. Jednostki pracujące w systemie AMMS mogą ponadto dokonać tzw, „integracji” systemu szpitalnego bezpośrednio z bazą danych Krajowego Rejestru Nowotworów, co znacząco ułatwia przesyłanie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Wypełnienie karty w formie elektronicznej zwalnia z obowiązku przesyłania kart w formie papierowej.

Podstawa prawna:

Podstawę prawną do gromadzenia wspomnianych danych stanowi Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZN/1-a opisany w Programie badań statystycznych statystyki publicznej, stanowiącym Załącznik do corocznego Rozporządzenia Rady Ministrów (aktualnie z dn. 7.10.2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023). W swej działalności, co do zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych, Rejestr opiera się ponadto na przepisach zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych - z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z dn. 29.10.1997 r., z późn. zm.). Formalną i prawną strukturę systemu rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce zmieniło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dn. 28 grudnia 2012 r., poz. 1497) w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów, łącząc 16 wojewódzkich rejestrów nowotworów i dotychczasowy rejestr krajowy w Krajowe Biuro Rejestracji (Krajowy Rejestr Nowotworów) z 16 Wojewódzkimi Biurami Rejestracji Nowotworów.

Biuletyny:

 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2010 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2009 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2008 roku"
 • "Rak szyjki macicy w województwie lubelskim w latach 1999-2007"
 • "Rak jelita grubego w województwie lubelskim w latach 1999-2007"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2007 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2006 roku"
 • "Rak płuca w województwie lubelskim w latach 1999-2005"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2005 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2004 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2003 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2002 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2001 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 2000 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1999 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1994 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1993 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1992 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1991 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1990 roku"
 • "Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Regionie Lubelskim w 1989 roku"

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 3

budynek 02

Numery telefonów:

Kierownik  81 454 1604 2/P3
Biuro 81 454 1604 2/P3

Do Pobrania:

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZN/1a)