Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej

ZALECENIA DLA PACJENTA PO LECZENIU JODEM RADIOAKTYWNYM

Leczenie radioaktywnym jodem polega na podaniu drogą pokarmową substancji promieniotwórczej, która gromadzi się w tarczycy. W związku z powyższym pacjent, w organizmie którego zgromadzony jest radioaktywny jod, przez pewien czas emituje promieniowanie jonizujące. Źródłem promieniotwórczym są także wydzieliny jego ciała (przede wszystkim mocz, ale także kał, pot, łzy, ślina).
Konieczne jest więc przestrzeganie kilku zasad chroniących domowników przed promieniowaniem jonizującym oraz jego skutkami.

1. Należy unikać kontaktu:

  • z kobietami w ciąży
  • kobietami karmiącymi piersią
  • dziećmi do lat 18

przez czas określony w karcie wypisowej i zależny od dawki podanego izotopu.

Przez unikanie kontaktu rozumie się przebywanie w oddzielnym pokoju. Dozwolony jest jedynie krótkotrwały kontakt w odległości z zachowaniem możliwie jak największej odległości jednak nie mniejszej niż 1 metr.

2. Należy używać wydzielonych przedmiotów osobistych (np. ręcznik, sztućce, mydło, gąbka kąpielowa)

3. Należy używać wydzielonych naczyń. Naczynia te nie mogą być zmywane wraz z naczyniami pozostałych domowników. Używać oddzielną gąbkę do zmywania.

4. Korzystanie z toalety powinno odbywać się w pozycji siedzącej niezależnie od płci.

5. Po zakończeniu korzystania z toalety należy zamknąć jej pokrywę i spłukać muszlę dwukrotnie.

6. Zabrudzona odzież oraz pościel nie powinna być mieszana z odzieżą domowników. Należy ją składować i prać oddzielnie dwukrotnie.

6. Przygotowywanie posiłków dla domowników przez osobę po leczeniu radioaktywnym jodem może się odbywać tylko w sytuacji konieczności przy zachowaniu bezwzględnej ostrożności i środków higieny. Należy unikać przygotowywania posiłków.

7. W czasie określonym w karcie wypisowej pacjent może przebywać tylko w domu. Zabronione jest przebywanie w ośrodku wczasowym, hotelu itp.

8. W okresie 6. miesięcy od ostatniego podania radioaktywnego jodu należy stosować antykoncepcje.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo domowników prosimy o przestrzeganie wytycznych zawartych w instrukcji.

Lokalizacja:

Budynek nr 4

  • Oddział Endokrynologiczny - piętro 2 (P2)
  • Zakład Medycyny Nuklearnej - wysoki parter (WP)

Numery telefonów:

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1465 4/P2
Gabinet lekarski 81 454 1466 4/P2
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1467 4/P2
Sekretariat 81 454 1468 3/P2
Gabinet zabiegowy 81 454 1469 4/P2
Dyżurka pielęgniarek 81 454 1470 4/P2
Punkt pielęgniarski 81 454 1471 4/WP
Laboratorium gorące
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1472 4/WP
Pokój badań
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1473 4/WP
Gabinet lekarski
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1474 4/WP
Pokój opisowy
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1475 4/WP
Sterownia
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1476 4/WP
Pomieszczenie odpadów
radioaktywnych
(Zakład Medycyny Nuklearnej)
81 454 1477 4/-1

Poradniki:

  1. Zalecenia dla pacjenta po leczeniu jodem radioaktywnym
  2. Jak przygotować się do leczenia - terapia izotopowa
  3. Wskazówki dotyczące hospitalizacji dla pacjentów zgłaszających się do oddziału endokrynologii z zakładem medycyny nuklearnej
  4. 16-09-2021_Zgoda_na_Leczenie_131I_MP.doc