Poradniki i Informatory dla pacjentów
min 06 chemioterapia  Chemioterapia,
Immunoterapia
i Terapia Celowana 
 • Definicja chemioterapii immunoterapii i terapii celowanej
 • Drogi podawania chemioterapii
 • Toksyczność chemioterapii i /lub immunoterapii
 • Metody przeciwdziałające skutkom ubocznym chemioterapii i/ lub immunochemioterapii
 • Chemioterapia i immunoterapia a funkcjonowanie pacjenta w rodzinie, w pracy, w życiu codziennym. Metody psychoterapii
 • Chemioterapia i immunoterapia a odżywianie
 • Niekonwencjonalne metody leczenia
 • Witaminy w chorobach nowotworowych
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem poddanym chemioterapii i immunoterapii 
 min 00 moja radioterapia  Moja radioterapia
 • Radioterapia
 • Radioterapia z pól zewnętrznych (teleradioterapia)
 • Brachyterapia („radioterapia wewnętrzna”)
 • Uboczne efekty radioterapii
 • Późne skutki uboczne radioterapii i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Przykładowe pytania, które możesz zadać swojemu lekarzowi
 • Produkty z tej listy mogą ci pomóc, jeśli masz biegunkę
 • Napoje i żywność wysokokaloryczna i bogata w białko
 • Lekkostrawne dania i napoje
 min 06 Radioterapia
Informacje dla Pacjenta
 • Co to jest radioterapia, jakie są korzyści z tego rodzaju leczenia?
 • Przygotowanie do radioterapii.
 • Jak wygląda napromienianie, jak należy się przygotować do tego leczenia.
 • Działania niepożądane - powikłania radioterapii.
 • Radioterapia w obrębie głowy i szyi.
 • Radioterapia w obszarze klatki piersiowej.
 • Radioterapia raka piersi.
 • Radioterapia jamy brzusznej lub miednicy.
 min 10 Brachyterapia
Poradnik dla Pacjenta
 • Definicja brachyterapii.
 • Zalety brachyterapii.
 • Wady brachyterapii.
 • Brachyterapia krok po kroku.
 • Brachyterapia raka skóry.
 • Brachyterapia gruczołu krokowego.
 • Brachyterapia raka płuca.
 • Brachyterapia raka przełyku.
 • Brachyterapia raka piersi.
 • Przygotowanie do zabiegu.
 • Wskazówki dla pacjenta po brachyterapii.
 min 11 Poradnik dla Osób ze stomią
 • Definicja Stomil.
 • Rodzaje Stomil.
 • Wskazania do wykonania Stomil.
 • Pielęgnacja Stomil.
 • Żywienie.
 • Irygacja.
 • Rehabilitacja.
 • Okres pooperacyjny – zasady.
 min 12 Rak Piersi to nie wyrok
Materiały edukacyjne dla Pacjentów
 • Definicja Raka piersi.
 • Rodzaje raka piersi.
 • Leczenie chirurgiczne.
 • Okres pooperacyjny - zasady postępowania.
 • Badania kontrolne po mastektomii.
 • Rehabilitacja.
 • Cele rehabilitacji.
 • Obrzęk limfatyczny.
 • Rekonstrukcje piersi.
 • Rekonwalescencja.
 • Chemioterapia.
 • Radioterapia.
 • Hormonoterapia.
 min 07 Poradnik
dla Pacjentów Onkologicznych
 • Definicja choroby nowotworowej.
 • Styl życia.
 • Dieta podczas leczenia onkologicznego.
 • Stosowanie leków przeciwbólowych.
 • Obrzęk limfatyczny.
 • Włosy.
 • Toksyczność leczenia.
 • Wynaczynienia.
 • Port naczyniowy.
 • Zaopatrzenie ortopedyczne.
 • Pompy infuzyjne.
 • Dziedziczenie.
 min 15 RTG Przygotowanie do badań RTG
 • Przygotowanie do badań RTG
 min 15 MMG Przygotowanie do mammografii
 • Przygotowanie do mammografii
 min 15 USG Przygotowanie do badań USG
 • Przygotowanie do badań USG
 min 15 TK Przygotowanie do
Tomografii Komputerowej
 • Przygotowanie do Tomografii Komputerowej
 min 15 MRI Przygotowanie do
Rezonansu Magnetycznego
 • Przygotowanie do Rezonansu Magnetycznego
 min 02 Zalecenia dla Pacjentów
po nowotworze piersi
i usunięciu węzłów chłonnych
 • Zalecenia dla pacjentów po nowotworze piersi i usunięciu węzłów chłonnych.
 • Techniki automasażu.
 • Ćwiczenia kończyn górnych.
 min 03 Profilaktyka i leczenie
obrzęku limfatycznego po mastektomii
 • Program rehabilitacji kobiet po mastektomii - profilaktyka obrzęku limfatycznego:
 • Leczenie i powikłania.
 • Cel programu.
 • Kwalifikacja do programu.
 • Opis programu.
 • Zakres postępowania rehabilitacyjnego.
 • Zatrudniony personel.
 • Wyposażenie zakładu.
 • Czas trwania programu.
 • Koszty.
 • Monitorowanie programu.
 min 04 Opieka i medycyna
paliatywna. Informator dla chorych i ich rodzin
 • Opieka paliatywna – hospicyjna.
 • Choroba nowotworowa to cho­roba przewlekła.
 • Opieka paliatywna nie wiąże się ani ze skróceniem życia, ani też z przedłuże­niem okresu umierania.
 • Czego mogą państwo spodziewać się od personelu naszej poradni?
 min 15 Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Pacjentom i ich Rodzinom Proponujemy
 • Godziny Przyjęć
 • Rejestracja
 min 05 Poradnia
Immunologiczna
 • Pacjenci, którzy powinni być kierowani do Poradni Immunologicznej.
 • Świadczenia w zakresie Immunologii.
 • Proponowany zakres badań.
 • Schemat diagnostyki niedoborów odporności.
 min 16 OPN

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów
i Promocji Zdrowia. 

Informacje dla
pacjenta

 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów I Promocji Zdrowia - informacje
 • Program Profilaktyki Raka Piersi
 • Co to jest profilaktyka raka piersi
 • Wyniki
 • Informacje ogólne - mammografia
 • Czynniki ryzyka raka piersi
 • Mammografia
 • Samokontrola piersi
 • Cytologia
 • Poradnia Genetyczna
 • Gdzie szukać dalszych informacji?
 min 16 przygotowanie do kolonoskopii Przygotowanie do kolonoskopii
 • Zalecenia ogólne dla pacjentów ambulatoryjnych
 • Przygotowanie Fortransem
Poradnik amazonki Poradnik dla Kobiet z Wczesnym Rakiem Piersi

Poradnik dedykowany pacjentom zaraz po otrzymaniu diagnozy, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Poradnik porusza odpowiedzi na pytania:

 • Co oznacza diagnoza rak piersi?
 • Jaki masz podtyp nowotworu?
 • Co to znaczy wczesny rak piersi?
 • Jakie badania Cię czekają?
 • Jak czytać wyniki badania histopatologicznego?
 • Gdzie się leczyć?
 • Jak przygotować się do wizyty u onkologa?
 • Jak przygotować się do wizyty u chirurga onkologa?
 • Co to jest konsylium i o co możesz zapytać?
 • Czym jest leczenie przedoperacyjne?
 • Czym jest odpowiedź patologiczna (pCR) i dlaczego warto o nią walczyć?
 • Czy można zachować płodność po leczeniu raka piersi?
 • Czy możliwe jest leczenie raka piersi w ciąży?
 • Czy raka piersi można wyleczyć?
 • Gdzie możesz szukać pomocy?